Eksoten hallituksen päätökset 11.1.2017

Julkaistu: 12.1.2017 11:00
Päivitetty: 12.1.2017 11:11

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 11.1.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Paakkinen ja Sinikka Poskiparta.

3. Saatavien poistot 2016


Päätösesitys: Hallitus päättää poistaa vuoden 2016 tileistä vanhoja asiakasmaksusaatavia 556 131,34 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Täydentävän ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje 1.1.2017 alkaen


Päätösesitys: Hallitus hyväksyy listan liitteenä olevan Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeen 2017 1.1.2017 alkaen noudatettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Suomen Seniorikodit ry:n vuokratarjoukset: Vammaisten toimintakeskus ja vammaisten henkilöiden vuokra-asunnot


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä suunnitelman vammaisten toimintakeskuksen uudeksi tilajärjestelyksi sekä vammaisasuntoihin liittyvät tukitoimet; ja      
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Suomen Seniorikodit kanssa. Sopimukseen tulee sisällyttää vuokrasopimuksen irtisanomista koskeva sopimusehto (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016).

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen on valittu Kelan hallituksen jäseneksi vuosille 2017-2019.

Lappeenrannan kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 19.12.2016
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Lappeenrannan kaupungin välinen palvelusopimus

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Päätettiin ottaa käsittelyyn Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välinen palvelusopimus vuodelle 2017.

8. Palvelusopimus Lappeenranta


Palvelusopimusneuvottelut Lappeenrannan kanssa pidettiin 11.11.2016. Palvelusopimus on hyväksytty Lappeenrannan kaupungin sosiaali- ja terveystoimikunnassa 14.12.2016 ja kaupunginhallituksessa 19.12.2016.

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä Lappeenrannan palvelusopimuksen. 

Päätös: Hyväksyttiin.​Share