Eksoten hallituksen päätökset 25.1.2017

Julkaistu: 26.1.2017 9:50
Päivitetty: 26.1.2017 9:55

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 25.1.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Leena Kohvakka-Turja.

3. Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä HUS:n hallintojohtaja Lauri Tannerin Eksoten edustajaksi Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Palvelusopimus Imatra


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslista liitteenä olevan Imatran palvelusopimuksen. 

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Palvelusopimus Lemi


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Lemin palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Palvelusopimus Luumäki


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Luumäen palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Palvelusopimus Parikkala


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Parikkalan palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Palvelusopimus Ruokolahti


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Ruokolahden palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Palvelusopimus Savitaipale


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Savitaipaleen palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Palvelusopimus Taipalsaari


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Taipalsaaren palvelusopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Omaishoidon myöntämisperusteet


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä päivitetyt omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.2.2017 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2017


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistalla esitetyt omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2017 alkaen. 

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Alustava tulos


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi alustavan tuloksen 2016.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

14. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin
Imatran kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 16.1.2017
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Imatran kaupungin palvelusopimus

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin palvelupäällikkö Raija Kojon, palveluesimies Marja Riikosen ja tekninen johtaja Jari Akkasen esitys lastensuojelulaitosten tilasuunnitelmasta 2017.

Hallituksen seminaari pidetään 18.-19.4.2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share