Eksoten hallituksen päätökset 8.2.2017

Julkaistu: 9.2.2017 8:45
Päivitetty: 9.2.2017 9:10

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 8.2.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kuvaja-Kukkonen ja Päivi Löfman.

3. Ennakkotieto vuoden 2016 tilinpäätöksestä


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä ennakkotiedon v. 2016 tuloksesta tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Rautjärven palvelusopimus


Päätösesitys: Eksoten hallitus päättää:
- lähettää esityslistassa olevan selvityksen Rautjärven kunnanhallitukselle; ja
- hyväksyä Rautjärven palvelusopimuksen esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Valtuuston 21.12.2016 päätösten täytäntöönpano


Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 21.12.2016 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.
Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Ikäihmisten palvelurakenneuudistus

Todettiin, että Eksoten ikäihmisten palvelurakenneuudistuksen suunta on oikea. Samalla hallitus totesi, että tehostetun ja muun palveluasumisen paikkalukua ei saa vähentää ilman hallituksen hyväksyntää. Hallitus myös totesi, että tehostetun ja muun palveluasumisen piiriin kuuluvien asiakkaiden tulee saada paikka ilman viivytystä.Share