Mona Taipale valittiin Etelä-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman muutosagentiksi Eksoteen

Julkaistu: 11.1.2017 14:00
Päivitetty: 11.1.2017 14:08

​Eksote valitsi lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) muutosagentiksi KTM, FM Mona Taipaleen. Hän aloittaa työnsä helmikuun aikana. Taipale on työskennellyt viimeksi Lappeenrannan kaupungilla taidemuseossa amanuenssina vastuualueenaan alue- ja yleisötyö, pedagogiikka, tiedotus ja markkinointi. Hänellä on pitkä kokemus kunta-alalta ja projektitöistä sekä hyvä paikallisen järjestökentän tuntemus. Filosofian maisterin tutkinnon hän suoritti englanninkielisessä kulttuurienvälisen viestinnän koulutusohjelmassa pääaineena taidehistoria. Kauppatieteiden maisteriksi hän valmistui vuoden 2016 lopussa pääaineenaan tietojohtaminen.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on luoda nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Tällä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Muutosagentti työskentelee Etelä-Karjalan alueella laajasti sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimijoiden kanssa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja tulevan maakunnan toimijoiden sekä alueellisten sote-valmistelijoiden kanssa. Muutosagentin tehtävänä on viedä kärkihankkeen toimintaa kohti tavoitteita maakunnassa, innostaa toimijoita muutokseen ja verkostoitumiseen sekä välittää tietoa maakunnallisesta valmistelusta valtakunnalliseen LAPE-työhön. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2018 saakka.Share