Potilaita ei hoideta enää käytäväpaikoilla Eksotessa

Julkaistu: 19.1.2017 15:20
Päivitetty: 19.1.2017 15:22
​Influenssakaudella ja muissa ruuhkatilanteissa monissa Suomen sairaaloissa vuodepaikat vuodeosastoilla leviävät huoneista käytäville. Potilaita on niin paljon, että huoneisiin ei yksinkertaisesti mahdu kaikki potilaat, jolloin heitä joudutaan makuuttamaan käytävillä. Näin tapahtui myös Eksotessa Etelä-Karjalan keskussairaalassa vielä muutamia vuosia sitten. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maakunnallinen integraatio kunnista Eksoteen on kuitenkin mahdollistanut kehittämisen, joka on tuonut apua tuskaan. Nykyisin käytäväpaikkoihin joudutaan turvautumaan vain todella harvoin ja satunnaisesti.

Keskussairaalan päivystys, nova-osasto, Armilan kuntoutuskeskus ja kuntien alueella toimivat vuodeosastot, vanhusten palvelutalot sekä vanhusten kotihoito ovat kaikki samaa organisaatiota. Se mahdollistaa erityisen sujuvan yhteistyön ja potilaiden siirtämisen tarpeen mukaan keskussairaalasta jatkohoitoon. Eksoten SAS-toimiston (suunnittele-arvioi-sijoita) toiminta on myös ensiarvoisen tärkeää, sillä SAS organisoi jonoja ja hoitopaikkojen jakoa. Sairaalan kotiutushoitajat huolehtivat osaltaan, että jonoissa on oikeat ihmiset ja moni potilas saadaan turvallisesti kotiinkin. Kotihoitoon on luotu malli siihen, että kotihoidossakin voidaan huomioida nämä reilusti enemmän apua tarvitsevat akuutit tilanteet. Vanhusten asumisen yksiköissä ja kotihoidossa on lisätty osaamista ja kykyä hoitaa influenssa asukkaan kotona. Tehostettu kotisairaanhoito ja yhden hengen liikkuva yksikkö toimivat yli kuntarajojen ja ovat olleet tässä apuna ja tukena. 

Tavoitteena on, että lääkärin hoitoa vaativia potilaita olisi siellä, missä lääkäreitä on saatavilla. Muihin yksiköihin siirretään niitä potilaita, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa tai ihan akuuttia lääkärin kannanottoa, vaan muutoin hoitoa ja seurantaa.

Se, että ruuhka-aikana keskussairaalasta voidaan siirtää potilaita tarvittaessa ylipaikoille muihin yksiköihin perustuu siihen, että Eksotessa on kyetty purkamaan laitoshoitoa merkittävästi ympäri maakuntaa.Share