Eksote on aloittanut kontaktiselvityksen tuberkuloositapauksessa

Julkaistu: 15.1.2018 12:55
Päivitetty: 15.1.2018 12:53
​Vuoden 2017 lopussa todettiin Eksoten alueen asukkaalla tuberkuloosibakteerin aiheuttama keuhkoinfektio. Potilas on hoidossa Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Eksote kutsuu tuberkuloosille altistuneet henkilöt tutkimuksiin.

Tämä tartunnanvaarallinen ainakin rifampisiinituberkuloosilääkkeelle vastustuskykyisen tuberkuloosibakteerin aiheuttama keuhkoinfektio havaittiin aivan vuoden 2017 viimeisinä päivinä. Potilas on todennäköisesti ollut tartunnanvaarallinen useita kuukausia. Potilas siirrettiin välittömästi sopimusten mukaisesti hoitoon Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.

Eksote määrittelee henkilöt, jotka tuberkuloosille altistuneina kutsutaan tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Eksote on jo järjestänyt potilaan lähimmille työtovereille 12.1. tiedotustilaisuuden ja antanut myös kirjallista tietoa asiasta. Työpaikalla, yhteistyökumppaneissa ja yhteisössä altistuneita henkilöitä voi olla kymmeniä. Asian tarkempi kartoitus on vielä kesken ja valmistuu lähipäivinä. Potilaan lähimmät lähikontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset, ja niihin tulee myös osallistua, sillä tuberkuloosi on Suomen lainsäädännön mukaan ns. yleisvaarallinen tartuntatauti. Tavoitteena on katkaista tartunnan leviäminen ja tunnistaa nopeasti mahdolliset muut tapaukset. 

Tuberkuloosi Suomessa ja Eksotessa

Vuonna 2017 Suomessa todettiin 180 tuberkuloositapausta. Eksotessa niitä todettiin seitsemän. Kaikki vuoden 2017 tapaukset olivat keuhkotuberkuloosia. Tartunnan jäljityksissä Eksotessa ei ole viime vuosina todettu uusia tapauksia.

Mikä tuberkuloosi on?

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis - bakteerin aiheuttama infektio. Tuberkuloosi voi aiheuttaa tulehduksen missä tahansa elimessä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli kolme viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä kehon osassa tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi. 

Tuberkuloosin hoito

Tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella, tavallisesti noin puoli vuotta kestävällä yhdistelmälääkehoidolla. Lääkkeille vastustuskykyisten kantojen hoito on vaikeampaa, mutta yleensä se kuitenkin onnistuu. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmavarotoimissa sairaalassa kunnes tartunnanvaara on ohi. Tämän jälkeen hoito toteutetaan valvotusti. Hoidosta vastaa keuhkolääkäri yhteistyössä infektiolääkärin ja terveyskeskuksen kanssa. Hoito on potilaalle maksutonta.

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Tuberkuloosi tarttuu varsin huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä tai aivastaessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa, esimerkiksi samassa huoneessa pitkään tai toistuvasti oleskeleva ihminen voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Epidemiaselvityksen rajana yli 7-vuotiailla pidetään yhteensä yli 40 tunnin altistumista samoissa luokkahuonetta pienemmissä sisätiloissa.

Kuka sairastuu tuberkuloosiin?

Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan, ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastuminen riippuu tartunnan saaneen henkilön ominaisuuksista ja vastustuskyvystä. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä, joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.

Suurimmalla osalla tartunnan saaneista tuberkuloosi jää elimistöön lepotilaan. Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei tartuta tuberkuloosia.

Tämän Eksoten tuberkuloositapauksen selvittelystä tiedotetaan erikseen lisää, jos tiedotettavaa ilmaantuu.Share