Eksote hakee palveluntuottajia kiireettömiin henkilö- ja tavarakuljetuksiin

Julkaistu: 8.1.2018 9:30
Päivitetty: 15.1.2018 14:30
​​Eksote on julkaissut hankintailmoituksen "kiireettömät henkilö- ja tietyt tavarakuljetukset eksoten alueella” Hilmassa (julkisten hankintojen virallinen ilmoituskanava) numerolla 2018-000279. 

Eksote pyytää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankinnan kohteena ovat Eksoten alueella tapahtuvat henkilökuljetukset Palvelutuottajan ajoneuvoilla seuraaville palvelukohteille: 

• Vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaiset kuljetukset 
• Eksoten eri yksiköiden välillä tai Eksoten yksiköstä toiseen laitokseen laitossiirtona tehtävät kuljetukset 
• Vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon kuljetukset ja lasten hammaslääkärikuljetukset 
• Vanhusten saunakuljetukset 
• Vammaisten sekä vanhusten päivä- ja työtoiminnan kuljetukset 
• Tavarakuljetukset: Eksoten tavarakuljetukset kuten näytteiden kuljetukset Eksoten yksiköiden välillä tai muuhun tilaajan osoittamaan kohteeseen/paikkakunnalle.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2020 asti. Dynaaminen hankintajärjestelmä ja tarvittava palvelu on kuvattu hankinta-asiakirjoissa. Hankintailmoituksessa on ohjeistettu osallistumishakemusten ja tarjousten tekeminen. 
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/eksote. 

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheen aikataulu: 
• Kysymykset tarjouspyynnöstä viimeistään 17.1.2018 klo 15
• Vastaukset tarjouspyyntöön 23.1.2018
• Hankintamenettelyyn siirtyminen 7.2.2018 

​Tarkemmat tiedot löytyvät osallistumishakemuspyynnöstä osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/eksote. 



Share