Eksoten hallituksen päätökset 10.1.2018

Julkaistu: 10.1.2018 16:20
Päivitetty: 10.1.2018 16:33
​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 10.1.2018 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.

3. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 1.2.2018 alkaen


Päätösesitys: Hallitus hyväksyy lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 1.2.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Muutos sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää, että eteläkarjalaisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta kotihoidon asiakkailta, joille kotihoito on myönnetty palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ei peritä kotihoidon maksua vuoden 2018 aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.  

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


K-sairaala ja palvelusopimusneuvottelut

Kokouksessa esiteltiin tilannekatsaus K-sairaalan rakennustöiden etenemisestä sekä yhteenveto Eksoten ja jäsenkuntien välisistä palvelusopimusneuvotteluista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share