Eksoten hallitus haluaa Itkosen jatkavan toimitusjohtajana

Julkaistu: 24.1.2018 16:50
Päivitetty: 24.1.2018 16:51

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Mediatiedote 24.1.2018


Eksoten hallitus haluaa Itkosen jatkavan toimitusjohtajana 


Eksoten hallitus on tänään 24.1. päättänyt ottaa toimitusjohtaja Pentti Itkosen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.9.2018–31.8.2019, jos maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait hyväksytään eduskunnassa nykyaikataulun mukaisesti tänä keväänä. Itkonen saavuttaa eläkeiän siten, että hänen nykyinen virkasuhteensa päättyy 31.8.2018.

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi ja lausuntokierroksella viime vuoden lopulla ollut luonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen.

– Pentti Itkonen on ollut Eksoten toimitusjohtajana avainasemassa Eksoten kehittämisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa. Tästä johtuen Eksoten hallitus haluaa jatkaa Eksoten strategista suunnittelua, palveluverkkoratkaisujen tekemistä sekä maakunta-ja sote-uudistukseen valmistautumista edelleen Itkosen johdolla, kertoo Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja.

Maakunnassa tulee todennäköisesti olemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaava johtaja ja maakunnan liikelaitoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannosta vastaava johtaja. Näiden kahden tehtävän tarkempaa kuvausta ei ole vielä mahdollista laatia, mutta molemmat edellä mainitut tehtävät eroavat sisällöltään nykyisestä Eksoten toimitusjohtajan tehtävästä. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisen palvelurakenteen mukaisiin tehtäviin ei ole vielä mahdollista rekrytoida johtoa ja kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävään vakituisesti rekrytointi ei ole tarkoituksenmukaista, koska palvelurakenne ja toimintaympäristö muuttuvat merkittävästi. Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävän hoitaminen on tarkoituksenmukaisinta hoitaa siirtymäajan määräaikaisella virkasuhteella. 

Jos maakunta- ja sote-uudistusta sekä valinnanvapautta koskevat lakiesitykset hyväksytään suunnitellun aikataulun mukaisesti, maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018. Maakuntavaltuusto voisi tammikuussa 2019 aloittaa johtotehtävien rekrytoinnin valmistelun.Lisätietoja:
Marja-Liisa Vesterinen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 543 8416​


Share