Etelä-Karjalassa käynnistyy Pakka-toimintamallin ostokokeet, joilla kerätään tietoa ikärajavalvonnan toimivuudesta

Julkaistu: 12.1.2018 10:00
Päivitetty: 12.1.2018 9:24

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tekee päihdehaittojen ehkäisemiseksi tiivistä yhteistyötä viranomaistoimijoiden, vähittäismyynti- ja anniskelutoimijoiden, oppilaitosten ja kuntien kanssa. Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön uusi yhteinen toimintamalli, jolla tarkastellaan erityisesti alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta.

Etelä-Karjalassa päihdehaittojen ehkäisy uudella Pakka-toimintamallilla on aloitettu yhteistyössä eri t​oimijoiden kanssa. Tutkitussa ja hyväksi havaitussa toimintamallissa puututaan erityisesti alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen ja haitalliseen käyttöön. Yksi työn konkreettisista tavoitteista on kehittää entistä tehokkaampia tapoja puuttua humaltuneiden ja alaikäisten alkoholiostoihin yhteistyössä elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa. 

Pakka-toimintamallin mukainen tarjontatyö on aloitettu keväällä 2017 maakunnallisen tarjontatyöryhmän kokoamisella sekä päihdetilannekartoituksella. Kartoituksessa koottiin tilastotietoa päihteiden käytöstä Etelä-Karjalan kunnissa. 

Tammikuussa 2018 tarjontatyö jatkuu ikärajavalvottavien tuotteiden ostokokeilla vähittäismyyntipaikoissa, kuten kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Ostokokeet suoritetaan viikkojen 3-5 aikana Pakka-toimintamallissa mukana olevien eteläkarjalaisten kuntien alueella. Ostokokeilla kerätään tietoa ikärajojen valvonnan toimivuudesta Etelä-Karjalan alueella. Tulokset ostokokeista tullaan julkaisemaan maaliskuussa. 

Pakka-mallista ja ostokokeista löytyy lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta https://los.fi/6uhASShare