Kevään 2017 kouluterveyskyselyn mukaan Etelä-Karjalan lapset ja nuoret voivat pääasiassa hyvin

Julkaistu: 18.1.2018 11:00
Päivitetty: 19.1.2018 15:50

Terveyden ja hyvinvointilaitos (THL) kerää tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja palveluista väestökyselyillä ja tilastotiedonkeruilla. Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2017. Kyselyn kohderyhminä olivat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ensimmäisen kerran peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa. Huoltajien tulokset saadaan 01/2018.​

Taulukko 1. Vastaajien lukumäärät 

​Kohderyhmä​Lukumäärä
​Peruskoulun 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa
Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat
Ammatillisten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
​ 2202

1753
774
696

4.-5.-luokkalaisten vastausten perusteella suurin osa lapsista on tyytyväisiä elämäänsä. Sen sijaan elintavoissa olisi vielä parantamisen varaa, esimerkiksi neljäsosa lapsista jättää aamupalan syömättä. Järjestettyä ohjelmaa välitunneille toivotaan yhä enemmän varsinkin pienissä kunnissa. Lapsista joka neljäs koki, että tulisi viettää vähemmän aikaa netissä. Koulukiusaaminen nousi vastauksissa edelleen esille, mutta kiusaamiseen oli myös puututtu ja reilu puolet on kokenut sen auttaneen. Opettajien ja koulukavereiden kanssa tullaan toimeen. Sosiaalinen altistuminen huumeille näkyy myös Etelä-Karjalassa, noin joka kahdeksas lapsi tuntee jonkun huumeita kokeilleen. 

Noin 80 % oppilaista 8.-9. luokilla ovat tyytyväisiä tämän hetken elämäänsä ja kokevat olevansa tärkeä osa ystäväporukkaa. Noin joka viides heistä kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Joka neljäs oppilas koki, että on vaikeuksia päästä uneen viikoittain. Opiskelijoiden ruokatottumukset ovat parantuneet, aamupalaa ja koululounasta syödään yhä useammin. Toisaalta edelleen noin 80 % nuorista ei syö kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä joka päivä. Tupakointi ja humalahakuinen juominen on selvästi vähentynyt, kun taas nuuskaaminen on lisääntynyt. Koulukiusaaminen on kyselyn mukaan vähentynyt. Syrjivää kiusaamista on kuitenkin kokenut noin joka viides, kiusaamista on tapahtunut myös lyömällä, potkimalla tai tönimällä. Suurin osa opiskelijoista kokee saaneensa tukea ja apua hyvinvointiin koulussa.

Lukiolaisista noin 64 % kokee olevansa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, mikä on enemmän kuin koko maassa. Keskimäärin kolmannes opiskelijoista on ollut huolissaan mielialastaan kuluneen vuoden aikana ja joka kymmenes on ilmoittanut tuntevansa itsensä yksinäiseksi. Niska- tai hartiakivut, päänsäryt, vatsakivut ja univaikeudet ovat lisääntyneet. Puolet lukiolaisista ilmoittaa kokevansa väsymystä, mikä vastaa koko maan tasoa. Lukiolaisista 5 % käyttää alkoholia viikoittain, tupakointi ja nuuskaaminen ovat tämän kyselyn mukaan vähäistä. 

Kysymykseen ”Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa” 3,3 % Etelä-Karjalan ammatillisista opiskelijoista vastasi ”kyllä”. ”Kyllä” vastanneista 23,9 % ilmoitti, että koulukiusaamista on tapahtunut lyömällä, potkimalla tai tönimällä. ​ 

Ammattioppilaitoksen opiskelijoista noin joka kuudes ilmoittaa kärsivänsä niska- tai hartiakivuista lähes päivittäin, myö​s päänsäryt ja univaikeudet ovat yleistyneet. Ruokailutottumukset ovat parantuneet, vaikkakin energiajuomat, limsat ja makeiset ovat yleisempiä ammattioppilaitoksen opiskelijoilla kuin muilla. Opiskelijoista noin viidesosa käyttää alkoholia viikoittain ja tupakoi päivittäin. 

Etelä-Karjalassa kyselyn vastaukset noudattelivat pääosin valtakunnallista linjaa. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin. Elintavoissa olisi kuitenkin parantamisen varaa esimerkiksi monipuolisen ravinnon, liikunnan ja nukkumisen osalta. 
– Tulevaisuuden strategiamme voisikin olla toimintakykyisenä koulussa ja virkeänä arjessa, sanoo Eksoten palvelupäällikkö Kirsi Leinonen.

Tiedotteeseen on nostettu​ muutamia esimerkkejä kyselystä ja tarkempia tietoja on saatavissa THL:n verkkosivuilta https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely​Share