Eksote aloittaa neuvottelut laboratoriotoiminnan myynnin edellytysten selvittämiseksi SYNLABin kanssa

Julkaistu: 25.2.2019 14:00
Päivitetty: 25.2.2019 14:10
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) selvittää edellytyksiä laboratoriotoiminnan myymiselle. Tarkennettu tarjous on saatu SYNLABilta, jonka kanssa on aloitettu neuvottelut. Myös Fimlab on ilmoittanut toimittavansa päivitetyn tarjouksen. Eksote on neuvotellut myös laboratoriotoiminnan mahdollisesta siirrosta HUSLABin vastuulle. 

Eksoten hallitus käsitteli 20.2. laboratoriotoiminnan mahdollista myyntiä. Asia käsiteltiin salaisena, koska vastaanotetut indikatiiviset ostotarjoukset sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. 

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan aie-/salassapitosopimuksen ostotarjouksen tehneiden kanssa Eksoten laboratoriotoiminnan mahdollisen myynnin edellytysten selvittämiseksi ja tarjousten tarkentamiseksi.

Eksote oli pyytänyt indikatiivisen tarjouksen tehneiltä päivitetyn tarjouksen ja ensimmäisenä sen toimitti SYNLAB. Myös Fimlab on ilmoittanut toimittavansa päivitetyn tarjouksen. Lisäksi kolmas tarjoaja on ilmoittanut toimittavansa tarjouksen, mutta sitä ei ole vielä vastaanotettu. 

Eksote on neuvotellut myös laboratoriotoiminnan mahdollisesta siirrosta HUSLABin vastuulle. HUSLAB on tekemässä selvitystä laboratoriotoimintaan liittyvästä yhteistyöstä omalla erityisvastuualueellaan.

Eksote aloitti aie-/salassapitosopimusta koskevat neuvottelut SYNLABin edustajien kanssa 25.2.2019. Samalla SYNLABin edustajilla oli mahdollisuus tutustua Eksoten laboratorion toimintaan.
Share