Eksote hakee palveluntuottajia kiireettömiin henkilökuljetuksiin ja kuljetusten välityspalveluun

Julkaistu: 15.1.2019 10:25
Päivitetty: 15.1.2019 10:48
​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailuttaa kiireettömät henkilökuljetukset Eksoten alueella. Hankinta sisältää muun muassa asiakkaiden tilaamia vaikeavammaisten ja ikääntyneiden kuljetuspalveluja, laitosten välisiä kuljetuksia sekä säännöllisesti toistuvia kuljetuksia esimerkiksi päivätoimintaan. 
Samalla kilpailutetaan kuljetusten välityspalvelu erillisenä hankintana. Eksoten hallitus päätti hankinnoista kokouksessaan 9.1.

Hankintoja koskevat ilmoitukset on julkaistu HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset). HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. 

Kiireettömät kuljetuspalvelut kilpailutetaan kahdessa vaiheessa ns. dynaamisella hankintamenettelyllä. Palveluntuottajat tekevät ensin osallistumishakemuksen. 

Osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä palveluntuottajilla on oikeus tehdä tarjouksia sisäisiin kilpailutuksiin. Välityspalvelut kilpailutetaan avoimella menettelyllä, jossa varsinainen tarjouspyyntö julkaistaan suoraan. 

Hankintojen arvioitu enimmäisarvo on noin 6,9 miljoonaa euroa vuodessa. Kuljetuksia on noin 200 000 kappaletta vuosittain. 

Palvelujen käyttäjille ja palveluntuottajille järjestettiin kuulemistilaisuuksia ja lisäksi palautetta pyydettiin kirjallisesti. Hankintojen suunnittelussa pyrittiin kiinnittämään huomiota palvelunkäyttäjien tarpeisiin ja erityisesti palvelujen laatuun, saatavuuteen ja asiakasturvallisuuteen.
Share