Eksoten valtuusto ja hallitus evästivät strategian valmistelua

Julkaistu: 20.2.2019 14:30
Päivitetty: 20.2.2019 15:20

​Eksoten valtuusto ja hallitus linjasivat tänään seminaarissaan Eksoten strategian valmistelua. Kuntien kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi määriteltiin toimintakyvyn parantaminen ja digitalisaatio, joihin perustetaan toimenpideohjelmat.

Seminaarin taustamateriaalin laskelmat ulottuvat aina vuoteen 2040 asti. Asiakasmäärät, käynnit ja kustannukset tulevat maakunnassa kasvamaan rajusti yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä, kun samaan aikaan väestökehitys on laskeva. Erityisesti työikäisten määrä suhteessa huollettaviin laskee. Strategian valmistelussa keskeinen kysymys on, miten Eksote voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa kustannuskehitykseen. Kustannusten leikkaamisessa riskinä on se, että pitkällä aikavälillä hoidon tarve vain kasvaa ja kustannukset lisääntyvät. Nähtävissä on kolme kriittistä menestystekijää, jotka ovat toimintakyky, digitalisaatio ja realistinen kustannuskehitys.

Toimintakykyä edistämällä estetään ja myöhennetään sairauksien syntymistä

Monilla tutkimuksilla on osoitettu, että ikääntyvien toimintakykyyn, elämänlaatuun, masennusoireisiin, terveyspalveluiden tarpeeseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin voidaan vaikuttaa elintavoilla. Monipuolinen elintapaohjelma ehkäisee muistihäiriöitä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä sairauksien syntymistä voidaan myöhentää tai jopa ehkäistä kokonaan.

Maakunnan asukkaiden toimintakyvyn parantamiseksi perustetaan toimenpideohjelma, jolla vaikutetaan asukkaiden elintapoihin ja kehitetään asumisen uusia ratkaisuja.

Toiminnan tehostamista haetaan digitalisaation avulla

Digitalisaatio tukee toiminnallisen integraation syventämistä ja maakunnallisen palveluverkon kehittämistä. Eksote on jo lisännyt asiointipalvelua netissä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja myös iäkäs väestö käyttää nettipalveluja. Tekoälyn avulla voidaan tehostaa muun muassa kotiin vietäviä palveluja entisestään ja tuoda digitalisaatio hoitajan työn avuksi.

Digitaalisaation lisäämiseksi perustetaan toimenpideohjelma, jolla tehostetaan muun muassa asiointipalveluja ja kotiin vietäviä palveluja. 

Laajat sote-keskuspalvelut keskitetään täyden palvelun keskuksiin ja kunnissa säilytetään lähi- ja etäasiointipisteet

​Maakunnassa on Etelä-Karjalan sote-keskus, joka jakaantuu eritasoisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja asiointipisteisiin. Seminaarissa evästettiin palvelupisteiden sijoittumista siten, että laajimman tason palvelupisteitä on neljä: yksi keskussairaalalla Lappeenrannassa, yksi Imatralla, yksi Joutsenossa ja yksi Sammonlahdessa. Jokaiseen kuntaan sijoittuu lähi- tai etäasiointipiste.

Eksote ja jäsenkunnat sopivat uudet perusteet maksuosuuksien määräytymiselle. Neuvottelujen pohjaksi valtuusto määritteli toimintakyvyn ja digitalisaation kehittämisen.

Näkökulma strategiaan, kustannuksiin ja Eksoten kehittämiseen on kunnilla rahoittajina hieman erilainen kuin Eksotella palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Eksoten kautta kunnat kuitenkin vastaavat palveluiden kehittämisestä ja toteuttamista maakunnan asukkaille. ​

Liitteenä seminaarin taustamateriaali: Share