Hallituksen päätökset 6.2.

Julkaistu: 6.2.2019 17:15
Päivitetty: 6.2.2019 17:30

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 6.2.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anu Urpalainen ja Ari Berg.

3. Tilinpäätösennuste 2018

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tilinpäätösennusteen 2018 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Strategian valmistelutilanne

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi siinä vaiheessa kun hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää esitystä uudeksi strategiaksi.

5. Toimitusjohtajan rekrytoinnin hakuilmoitus

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Hakuilmoitus tulee julkiseksi kun toimitusjohtajan tehtävä ​julistetaan avoimesti haettavaksi.

6. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Sähkösuunnittelupalvelu

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

7. Tarjouspyynnön hyväksyminen: LVIA-suunnittelupalvelu

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

8. HUS yhteishankintaan liittyminen: Asiakasräätälöidyt kaihipakkaukset

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.Share