Johdon blogissa: Onko Eksotessa myötätunnon mullistavaa voimaa?

Julkaistu: 23.1.2019 9:45
Päivitetty: 23.1.2019 9:47

Kesäkuussa 2018 Mediuutiset-lehti otsikoi ”Tyly kollega on arkea terveydenhuollossa”. Artikkelin mukaan Suomessa on huonoa käytöstä salliva kulttuuri, joka heikentää työilmapiiriä terveydenhuollossa. Teema on nouseva aihe monissa länsimaissa, ja sitä on tutkittu erityises​ti Norjassa ja Kanadassa. Tutkimusten mukaan tehokkain lääke huonoon käytökseen on toistaiseksi ollut työpaikan yhteiset käyttäytymissäännöt, jotka jokainen työntekijä allekirjoittaa. Niissä on kuvattu toivottu ja ei-toivottu käytös.​

Tunnetaidot työelämässä vaikuttavat jaksamiseen ja työn imuun

Työilmapiiri kuntoon -kirjan julkaisseen Terveystalon johtavan työterveyspsykologin Antti Aron mukaan on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, työkaverin tai esimiehen huonolla käytöksellä on dramaattinen vaikutus ihmisten jaksamiseen.

Työpaikan tunnetaitojen ja erityisesti myötätunnon vahvistamisen vaikutusta erilaisissa organisaatioissa on tutkittu kansallisessa CoPassion –hankkeessa. Hankkeen tulosten mukaan tunnetaitojen opiskelu kannattaa. Tunnevalmennus lisäsi sekä myötätuntoa että myötäintoa eli aitoa toisen menestyksestä iloitsemista ja vähensi pelkoja työpaikalla. Lisäksi valmennus vahvisti työn imua.

Tunteet kuuluvat ihmisen elämään. Niitä ei voi sivuuttaa töissäkään. Lähtökohtana työelämässä pitäisi olla pyrkimys ymmärtämään miltä itsestä ja toisesta tuntuu. Ymmärrys on hyvä pukea sopiviksi sanoiksi ja toiminnaksi, sillä se avaa uusia uudenlaisia näkymiä tilanteeseen.

Eksotelaiset kokevat sosiaalista pääomaa ja työnimua

Eksotessa ei ole käytössä käyttäytymissääntöjä eikä työelämän tunnetaitoihin ole annettu systemaattista valmennusta. 

Viime vuoden lopulla toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan yksi Eksoten vahvuuksista on kuitenkin työyhteisötaidot ja sosiaalinen pääoma. Lähiesimiehen toimintaa pidetään pääsääntöisesti oikeudenmukaisena ja kannustavana. Iso osa eksotelaisista kokee, että Eksotessa on yhteistyökykyä, me-henkeä, luottamusta vastavuoroisuutta. Kaksi kolmasosaa työntekijöistä kokee työn imua useina työpäivinä viikossa.

Meistä siis löytyy myötätunnon voimaa!

Hyvää alkanutta vuotta,

Saara Raudasoja,
viestintäjohtaja, Eksote

ps. Vielä lukuvinkki, jos aihe kiinnostaa: Anne Birgitta Pessi – Frank Martela – Miia Paakkanen (toim.) - Myötätunnon mullistava voima. Kirjasta löytyy konkreettisia työkaluja työelämän tunnetaitojen kehittämiseksi.Share