Päihdetilannekyselyn vastauksissa korostuu varhaisen puuttumisen tärkeys päihdehaittojen ehkäisyssä

Julkaistu: 9.1.2019 8:00
Päivitetty: 9.1.2019 9:25

Etelä-Karjalan kunnissa toteutettiin marraskuussa 2018 sähköinen päihdetilannekysely, joka oli avoinna kuntien sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotisivuilla. Kyselyllä selvitettiin eteläkarjalaisten näkemyksiä päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyen sekä kysyttiin mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kysely on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PAKKA- toimintamallia. Eteläkarjalaisten vastauksissa korostui vanhempien vastuu sekä varhaisen puuttumisen tärkeys päihdehaittojen ehkäisyssä. Lähes puolet vastaajista arvioi, että alkoholia käytetään omalla paikkakunnalla liikaa. Kolmasosa vastaajista kertoi turvallisuuden tunteen heikentyneen päihtyneen ihmisen käyttäytymisen vuoksi.

Kyselyyn vastanneiden mielestä päihdehaittojen ehkäisyssä tulisi kiinnittää enemmän huomiota varhaiseen puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen, päihteistä ja päihdehaitoista avoimeen tiedottamiseen kaikille ikäryhmille sekä päihdepalveluiden oikea-aikaiseen saatavuuteen, etenkin alaikäisten sekä ikääntyneiden kohdalla. Vastaajat toivoivat, että tietoa päihteistä ja niiden haitoista annettaisiin lapsille ja nuorille riittävän varhaisessa vaiheessa. Päihdehaittojen ehkäisyssä korostettiin vanhempien vastuuta ja kotona puuttumisen tärkeyttä.

Alaikäisten päihteiden käyttö näkyy Etelä-Karjalassa

Lähes kaikki vastaajat olivat havainneet alaikäisten päihteiden käyttöä, eniten havaintoja oli tehty tupakan (87 %), alkoholin (73 %) ja nuuskan (51 %) käytöstä. Huumausaineiden käyttöä oli havainnut viidennes vastaajista. Kolmasosa oli havainnut alaikäiselle päihteiden välittämistä. Eniten arvioitiin alaikäisille välitettävän tupakkaa ja alkoholia. 

Vastaajista 39 % arvioi huumausaineiden ja 35 % nuuskan ostamisen helpoksi omalla asuinpaikkakunnallaan. Nuoremmat arvioivat ostamisen helpommaksi kuin vanhemmat vastaajat. 

Vastaajista yli puolet arvioi, että ulkomailta tuotujen päihdyttävien aineiden käyttö näkyi asuinpaikkakunnalla. Eniten arvioitiin näkyvän tupakan (68 %), nuuskan (57 %) ja alkoholin (50 %) käytön.

Päihtyneiden ihmisten käyttäytyminen aiheuttaa turvattomuuden tunnetta

Vastaajista kolmasosa arvioi turvallisuuden tunteen heikentyneen päihtyneen ihmisen käyttäytymisen vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Turvallisuuden tunnetta heikensi pimeällä liikkuminen, päihtyneen ihmisen arvaamaton käytös sekä päihtyneet kuljettajat liikenteessä. Julkisilla paikoilla alkoholin käytön rajoittamista toivoi kolmasosa vastaajista ja lähes puolet vastaajista arvioi, että omalla asuinpaikkakunnalla alkoholia käytetään liikaa. Poliisien näkyvyyttä toivottiin lisää. 

Yli puolet vastaajista arvioi, ettei ravintoloiden aukioloaikoja tai alkoholijuomien myyntiaikoja tulisi enää rajoittaa nykyisestään. Joka viides toivoi niiden vapauttamista kokonaan, alle 30 – vuotiaista jopa joka kolmas. Lähes puolet vastaajista arvioi, että ravintoloissa ja kaupoissa tulisi puuttua nykyistä tiukemmin päihtyneelle myymiseen. Naiset toivoivat miehiä useammin napakampaa puuttumista.  

Kyselyyn osallistui 696 vastaajaa, joista 77 % oli naisia ja 23 % miehiä. Vastaajista 18 – 45 -vuotiaita oli 55 %. Lappeenrantalaisia oli 39 %, imatralaisia 32 % ja seutukunnista 29 %.

Share