Asukkaat ja henkilöstö siirtyvät Eksoten neljästä hoivakodista Attendon uusiin tiloihin

Julkaistu: 3.6.2020 13:00
Päivitetty: 3.6.2020 12:02
Eksote siirtää neljän Imatralla sijaitsevan hoivakodin toiminnan henkilöstöineen Attendo Oy:lle liikkeenluovutuksena. Hoivakotien asukkaat muuttavat kesäkuun aikana Attendon rakennuttamiin uusiin hoivako​teihin. Myös työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksen myötä uusiin tiloihin, joten asukkailla on ympärillään jatkossakin tuttu henkilöstö.

Eksoten hallitus hyväksyi liikkeenluovutussopimuksen kokouksessaan 20.11.2019. Liikkeenluovutuksessa Attendolle siirtyy neljän hoivakodin, Kielorinteen, Leppärouskun, Sinikellon ja Sinkin, toiminta henkilöstöineen. Henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Asiasta on tiedotettu sekä henkilöstöä että asukkaita ja heidän läheisiään jo joulukuussa 2019, kun päätös liikkeenluovutuksesta tehtiin.

Toiminnan oli tarkoitus siirtyä Attendon uusiin tiloihin jo huhtikuussa, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi muuttoja jouduttiin viivästyttämään. Koronatilanteen ollessa nyt rauhallinen saadaan asukkaiden muutot toteutettua kesäkuun aikana.

Muutot toteutetaan porrastetusti seuraavalla aikataululla:

Torstaina 4.6. Kielorinteen ja Sinikellon asukkaat muuttavat Attendo Koskeen
Keskiviikkona 10.6. Sinkin asukkaat muuttavat Attendo Koskeen
Perjantaina 12.6. Leppärouskun asukkaat muuttavat Attendo Vuoksenniskaan

Attendo ja Eksote ovat tehneet muuttojärjestelyt tiiviissä yhteistyössä. Muutoissa huomioidaan tarkasti turvallisuuteen ja suojautumiseen liittyvät seikat, kuten suojautumisvarusteiden käyttö ja hygieniaohjeistukset. Poikkeusoloista johtuen omaiset eivät valitettavasti voi osallistua muuttoon tai esimerkiksi uusien asukashuoneiden sisustamiseen.

Asukkaat maksavat jatkossa Attendolle vuokran sekä Eksoten asiakasmaksujen mukaisen maksun hoivasta ja hoidosta. Asukkailla on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan sekä eläkkeensaajan hoitotukea hoivan ja hoidon maksuun.

Asukkaaksi Attendo Koskeen ja Vuoksenniskaan hakeudutaan Eksoten palvelutarpeen arvioinnin kautta. Jos koet itselläsi tai läheiselläsi olevan tarvetta palveluasumiselle, voit olla yhteydessä ensineuvoon p. 05 352 2370. Palveluntarpeen arvioinnissa tarkastellaan henkilön toimintakykyä ja avuntarvetta. Mikäli yksiköissä on vapaita paikkoja, niihin voi hakeutua myös itse maksavana asiakkaana. Vapaita paikkoja voi kysyä suoraan haluamansa hoivakodin johtajalta.


Lisätietoja:

Hanna Rönkkönen
Palvelupäällikkö, Eksote
p. 040 127 4105

Heli Laakko-Mankki
Aluepäällikkö, Attendo
p. 044 494 4650


Attendo-kotien esimiehet
:

Attendo Vuoksenniska
Nanne Silekoski
p. 044 407 2190
nanne.silekoski@attendo.fi

Attendo Koski
Helena Tiainen
p. 044 407 2330
helena.tiainen@attendo.fi
Share