Eksote ennakoi suojavarustevarautumisessa ja toimii ohjeiden mukaan – paikallisia yrityksiä on informoitu

Julkaistu: 9.4.2020 13:10
Päivitetty: 9.4.2020 13:13

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on varautunut henkilösuojaimissa omaan jatkuvaan normaaliin käyttöönsä ja lakisääteiseen 3–6 kuukauden normaalikäytön varmuusvarastoon. Hoitotarvikkeissa ja suojavarusteissa on laajoja toimitusvaikeuksia, mutta akuuttia hätää ei Etelä-Karjalassa ole. Koronavirusepidemia ei ole Etelä-Karjalassa vielä alkanut.

Eksote on saanut Huoltovarmuuskeskuksen vapauttamista suojavälineistä vain murto-osan siitä, mitä oli arvioinut tarpeekseen. Tammikuun lopulta asti Eksote on kuitenkin varautunut koronavirusepidemiaan myös omia suojavarusteita lisäämällä. Eksote kartoittaa tällä hetkellä myös paikallisten yrittäjien kanssa mahdollisuuksia ryhtyä valmistamaan suojavarusteita. 

Eksote on tilannut STM:n tuoreiden ohjeiden mukaisesti kotihoitoonsa ja ympärivuorokautiseen hoivaansa kankaisia kasvosuojaimia, jotka saapuvat nykytiedolla viikolla 17. Kirurgiset suu-nenäsuojat varataan Eksotella koronavirusoireisten hoitoon. 

Suojainten jako paikallisten toimijoiden käyttöön

Eksote on eilen tiedottanut alueen yksityisiä toimijoita, että Eksote jakaa Huoltovarmuuskeskukselta saamiaan suojaimia. Ensimmäisessä vaiheessa kukin sairaanhoitopiiri on saanut väestöpohjaansa suhteutetun määrän henkilösuojaimia. Eksoten vastuulla on jakaa ne sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin. Jakelussa tulee huomioida erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut.

Henkilösuojaimia jaetaan 1 paketti (100 kpl) per palveluntuottajan yksikkö asiakasmäärien mukaisessa järjestyksessä suurimmasta asiakasmäärästä lähtien. Jakelua laajennetaan palveluntuottajille sitä mukaan, kun seuraavia henkilösuojaineriä saadaan Huoltovarmuuskeskuksesta. Eksote on yhteydessä niihin palveluntuottajiin, joihin ensimmäinen ja toinen erä kohdentuu toimituksen sopimista varten. Ensimmäinen erä kohdennetaan asumispalveluihin ja seuraava arviolta viikolla 16 saapuva erä kotiin annettaviin palveluihin.


Share