Eksote vahvistaa palvelujensa oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja saatavuutta

Julkaistu: 3.7.2020 11:45
Päivitetty: 3.7.2020 11:46

Eksote vahvistaa sote-palvelujensa oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja saatavuutta rakentamalla tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) myönnettiin valtionavustusta sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvaan hankkeeseen että rakenteellista uudistamista tukevaan alueelliseen valmisteluun. Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -kehittämishankkeeseen myönnettiin 2 199 998 euroa ja sote-rakenneuudistuksen Joukkuepeliä-hankkeeseen 1 726 000 euroa. Päätökset valtionavustuksista julkaistiin 30.6.2020.

Lisäksi Eksote osallistuu useiden maakuntien yhteisiin kehittämishankkeisiin. Eksote osallistuu yhdessä Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Pata-asiakaspalvelukeskus -hankkeeseen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen laaja tarjonta perustasolta Terapiat perustasolle -hankkeeseen. Myös nämä hankkeet ovat saaneet valtionavustusta.  Pata-hankkeeseen myönnettiin 2,5 miljoonaa euroa ja Terapiat perustasolle -hankkeeseen 2 miljoonaa euroa.

Eksotella on haussa myös muita sote-uudistuksen sisällön kehittämiseen liittyviä hankkeita, joista rahoituspäätökset saataneen syksyn 2020 aikana. Eksote on hakenut valtionavustusta Etelä-Karjalan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen (2020–2021), Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelmaan (2020–2022) ja valmistelussa on Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hanke (2020–2022).

Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa 

Valtakunnallista Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla vuosina 2020–2022.

Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa palvelujen oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja saatavuutta rakentamalla tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleja muun muassa kehittämällä vastaanottotoimintaa, hoidon tarpeen arviointia ja asiakasohjausta sekä kokeilemalla uudenlaisia monialaisia konsultaatio- ja etävastaanottomalleja. Myös ammatillista osaamista ja oikea-aikaista yhteistyötä lisätään esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyössä, hyödynnetään uutta tekniikkaa suun terveydenhuollossa ja toteutetaan rakenteellista sosiaalityötä. 

​Joukkuepeliä

Hanke tukee maakunnallista asiakaslähtöistä sote-valmistelua, parantaa tiedolla johtamisen perustaa sekä luo uusia ratkaisuja tiedolla johtamiseen. Hanke tukee osaltaan tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistä digitaalisilla ratkaisuilla.

Lisäksi kokeillaan järjestämiseen ja tiedolla johtamiseen liittyviä yhteistyömalleja alueen pelastuslaitoksen kanssa. Hankkeen tavoitteina on tukea vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja uuden sote-maakunnan valmistelua. Tavoitteena on parantaa asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmista palvelupolkua ja asiointipalveluja sujuvien asiakasprosessien saavuttamiseksi ja antaa työkaluja johtamisen tueksi. Tätä työtä tehdään yhdessä pelastuslaitoksen, järjestöjen, yritysten ja muiden maakuntien sekä kansallisten toimijoiden kanssa.


Share