Eksotelta soitetaan kaikille eteläkarjalaisille yli 80-vuotiaille

Julkaistu: 9.4.2020 12:00
Päivitetty: 9.4.2020 11:23
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) käynnistetään poikkeusolojen aikainen toimintamalli, jossa kaikkiin Eksoten alueella asuviin yli 80-vuotiaisiin asukkaisiin otetaan puhelimitse yhteyttä. Puheluiden tarkoitus on varmistaa kaikkien ikääntyneiden hyvinvointi koronavirusepidemian aikana.

Toiminta käynnistyy tänään. Soittoringissä on noin 30 henkilöä, jotka ovat Eksoten väistyneiden palveluiden työntekijöitä. Myös kunnat ovat tarjonneet henkilöstöään avuksi. Alueen kunnista Lemi on jo maananta​ina käynnistänyt yli 70-vuotiaiden tavoittamisen puhelimitse. Lemin alueella soitot tulevat kunnan toimesta.
– Eteläkarjalaiset seurakunnat ovat myös tarjonneet keskusteluapua eli puheluissa kysytään myös lupaa antaa asukkaan yhteystiedot seurakunnan työntekijälle, jos keskusteluavun tarvetta ilmenee, kertoo soittoringistä Eksotella vastaava Kirsi Kukkonen.

Eksotelta soitetaan lisäksi kotihoidon tukipalveluiden piirissä oleville yli 70-vuotiaille Etelä-Karjalan asukkaille. Puhelun saa lähiaikoina noin 7 500 eteläkarjalaista ikäihmistä. Soittorinki ei kata omaishoidon asiakkaita eikä omaishoidettavia, veteraaneja tai kotihoidon asiakkaita, mikäli heillä on kontakti jo muualta Eksotesta. 

Puheluilla jatketaan jo alkanutta kauppa- ja apteekkiasiointiyhteistyötä kuntien kanssa. Puheluissa varmistetaan ruoka- ja apteekkihuollon toimivuus, keskusteluavun ja henkisen tuen tarve sekä muut mahdolliset tuen tarpeet. 
– Tarpeen mukaan toimintaa jatketaan koronaepidemiatilanteen jatkuessa ja soitetaan uudelleen niille asiakkaille, joilla ilmenee ensimmäisellä soittokierroksella uuden soiton tarvetta tilanteen jatkuessa. Soittoja laajennetaan myöhemmin koskemaan yli 70-vuotiaita, kuvaa Kukkonen tulevaisuuden suunnitelmia.

Liikkeellä on myös huijaussoittoja, joten Eksote muistuttaa, ettei puheluissa kysytä koskaan pankkitunnuksia, henkilötunnuksia eikä tarjota maksullisia palveluja. 


Share