Eksoten etäpalveluja saatavilla ympäri Etelä-Karjalaa

Julkaistu: 18.6.2020 15:00
Päivitetty: 22.6.2020 14:49

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tarjoaa laajasti palveluja etäyhteyksien avulla. Palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Nyt myös laboratoriotulokset ovat yhtä aikaa ammattilaisten ja kansalaisten tarkasteltavissa. Eksoten asiointipalvelun kautta voit normaalitilanteessa kotoa käsin varata aikoja, olla yhteydessä ammattilaiseen ja tarkistaa laboratoriotuloksesi.

Hoitajan ja lääkärin kanssa videopuheluita

Eksoten avoterveydenhuollossa Ruokolahden hyvinvointiasemalla ja Honkaharjun terveysasemalla on aloitettu 17.5.2020 hoitajien ja lääkärien etävastaanotot videoyhteydellä. Kiireettömissä asioissa voi soittaa aseman puhelinpalveluun. Esimerkiksi vuosikontrolliaikaa varatessa ammattilainen arvioi etävastaanoton mahdollisuuden. Hoitajan ja lääkärin etävastaanotolle ei voi itse varata aikaa suoraan, vaan Eksoten ammattilainen tarjoaa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella mahdollisuutta etävastaanotolle.

Viive Omakanta-palvelussa poistuu

Eksoten käyttämässä Omakanta-palvelussa on aiemmin ollut kahden viikon viive laboratoriotulosten näkymisessä. Nyt viive tulosten siirtymisessä poistuu.

Eksoten lääkärit avoterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta listasivat 100 yleisintä laboratoriokoetta ja muokkasivat listaa potilasta paremmin palvelevaksi. Näistä kokeista tulokset tulevat jatkossa samaan aikaan niin potilaan kuin ammattilaisen tietoon, riippumatta siitä, ovatko kokeiden arvot viitearvoissa tai onko niissä poikkeavuutta.

– Olemme varautuneet siihen, että joissakin ihmisissä pienikin poikkeama viitearvosta voi aiheuttaa huolta. Lääkärit tekevät jatkosuunnitelmaa asiakkaan kanssa jo ennen laboratoriokokeita, jotta tulosten tullessa jatkotoimenpiteet ovat selvillä myös potilaalle, kertoo avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka.

Omakanta-​palvelusta asiakas näkee myös ammattilaisten kirjaamat tekstit, joihin voidaan kirjata myös ohjeita tulosten tulkinnasta.

Etävastaanottoja muuallakin Eksotessa

Lähikontaktien välttämisen vuoksi Eksoten palveluita ryhdyttiin tarjoamaan koronaepidemian aikaan etävastaanottoina erilaisten teknisten ratkaisuiden kautta. Eksote on saanut asiakkailta hyvää palautetta etävastaanotoista ja potilailtamme, joten etävastaanottoja jatketaan mahdollisuuksien mukaan.

Lapsille ja perheille useita palveluja

Varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö
Eksoten neuvolatoimintaan kuuluva Varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö toteuttaa jatkossa vastaanottoja tarpeen mukaan myös etänä. Näille vastaanotoille ohjaudutaan esimerkiksi oman terveydenhoitajan kautta. Varhaisen vuorovaikutuksen yksikön palvelut ovat maksuttomia.

Perhetyö
Perhetyössä Eksotella on käytössä videopalvelu ja asiakkaat ohjautuvat palveluun kuten muihinkin perhetyön palveluihin. Asiakas voi ottaa itse yhteyttä lasten ja nuorten talolle, tai hänet voidaan ohjata esimerkiksi neuvolan kautta. Etäpalvelulla korvataan perinteisiä kotikäyntejä ja palvelu on asiakkaalle maksuton. Kuten muukin perhetyö myös perhetyön etäpalvelut ovat saatavilla palvelutarpeen arvion kautta tai tukikäynteinä, joita voi olla yhdestä viiteen ilman päätöstä.

Kehitykselliset palvelut
Kehityksellisissä palveluissa tehdään asiakassuhteessa jo oleville tarvittaessa ohjaus- ja kartoituskäyntejä myös videovälitteisesti ja puhelimitse. Ohjautuminen tapahtuu samalla tavalla yhteistyölomakkeen kautta kuin muihinkin kehityksellisiin palveluihin. Yhteistyölomake täytetään usein koulusta, päivähoidosta tai neuvolasta.

Muut lasten ja nuorten palvelut
Jopa lastensuojelussa ja lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla osa käynneistä voidaan toteuttaa etänä videoyhteyden avulla.

Eksote toteuttaa myös lastenvalvojien tapaamisia etänä, heille voi varata ajan lastenvalvojien puhelinaikana arkisin klo 9-10. Perheoikeudellisissa palveluissa Eksote tarjoaa etänä video- tai ryhmäpuhelujen kautta palvelua vanhempien keskinäisille sopimusneuvotteluille poikkeustilanteissa. Pääsääntöisesti palvelu toteutetaan kuitenkin läsnäolopalveluna. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse tai normaalioloissa sähköisen ajanvarauksen kautta. Koronaviruksen vuoksi sähköinen ajanvaraus läsnäoloasiakastapaamisiin on toistaiseksi suljettu. Vain puhelinaikoja voi varata tällä hetkellä sähköisesti.

Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien neuvottelupuhelut voidaan myös hoitaa videovälitteisesti asiakastyön ja asiakaspalavereiden joustavuuden takaamiseksi. Tapaamisesta etänä voi esittää toiveen tai etäyhteyttä tarjotaan asiakkaalle. Yhteyden saa myös Wilman kautta ajan sopimiseksi. Palvelut ovat maksuttomia asiakkaalle ja perheille.

Perheneuvontaan ja nuorten avussa on etäpalveluina käytössä videoyhteys ja puhelut. Asiakkaaksi voi tulla ottamalla itse yhteyttä lasten ja nuorten talon asiakaspalvelunumeroon, tai Eksoten sähköisen asiointipalvelun kautta tai yhteistyölomakkeella, jonka työntekijä esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai neuvolassa täyttää yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Palvelut ovat maksuttomia.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut sekä aikuisten sosiaalipalvelut

Eksoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, perhepalveluissa, vammaispalveluissa sekä aikuisten sosiaalipalveluissa on vaihtelevasti tarjolla videovälitteisiä etävastaanottoja sekä puhelimitse tapahtuvia etävastaanottoja. Ajanvaraus tapahtuu soittamalla kyseiseen yksikköön tai sopimalla asiasta oman työntekijän kanssa. Videovälitteiset etävastaanotot toteutetaan videojärjestelmän avulla sähköpostitse lähetettävän linkin kautta.

Palvelut ovat maksuttomia pois lukien lääkäreiden kirjoittamat lausunnot (tavanomainen lausuntomaksu).

Kuntoutukselliset palvelut

Fysioterapia
Fysioterapiassa on laajasti tarjolla asiointipalvelusta varattavia etävastaanottoaikoja myös ensivastaanotoille niin aikuisille kuin lapsillekin. Näiden varaus onnistuu Eksoten verkkosivujen kautta Eksoten Asiointipalvelusta tai puhelinajanvarauksen kautta. Myös lähivastaanottona toteutetun ensivastaanoton jälkeen voidaan seurantakäynnit sopia toteutettavan etävastaanottona videovälitteisesti.

Etävastaanotolle kirjaudutaan Eksoten asiointipalvelun kautta saapuvan linkin välityksellä, jonka asiakas saa ennen vastaanottoa, palvelussa kerrotaan myös kirjautumisen ohjeet.

Toimintaterapia

Eri-ikäisten toimintaterapiakäyntejä voidaan toteuttaa etävastaanottona videovälitteisesti. Toimintaterapeutti kutsuu asiakkaan etävastaanotolle ja samalla antaa ohjeet kirjautumiseen.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen kotikäynnit voidaan korvata etävastaanotolla siten, että asiakas saa kotiinsa Eksoten helppokäyttöisen mobiililaitteen, josta videoyhteys luodaan sovittuna aikana.

Puheterapia

Puheterapeutin vastaanotto voidaan järjestää etävastaanottona video- tai puheluvälitteisesti harkinnan ja tarpeen mukaan. Puheterapeutti sopii puhelimitse etävastaanoton asiakkaan kanssa ja antaa ohjeet kirjautumiseen ja kertoo etävastaanoton sisällön.

Kipupsykologi

Kipupsykologin vastaanotot voidaan järjestää myös etävastaanottoina videovälitteisesti. Kipupsykologi sopii tästä asiakkaan kanssa ja antaa ohjeet kirjautumiseen.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjausta voidaan toteuttaa myös etävastaanottona videovälitteisesti. Kuntoutusohjaaja kutsuu asiakkaan etävastaanotolle ja samalla antaa ohjeet kirjautumiseen.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiaa saa Eksotelta myös etävastaanottona videovälitteisesti.

Ajanvaraus seksuaaliterapeutille tapahtuu soittamalla seksuaaliterapeutille. Seksuaaliterapeutti kutsuu asiakkaan etävastaanotolle ja samalla antaa ohjeet kirjautumiseen.

Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikka siirsi kaiken toimintansa etävastaanotoille koronavirusepidemian aikaan, kiireettömän toiminnan alasajon jälkeen. Käytännössä juuri mitään ei peruttu, vaan kaikki normaalitoiminta toteutettiin etäyhteyksien kautta videojärjestelmän avulla. Jatkossa kesän jälkeen etäpalvelut harkitaan aina asiakkaan ja tilanteen mukaan.

Terapia-arvioinnit ja lääkärinvastaanotot toteutetaan pääasiassa lähivastaanottoina. Terapioissa etäpalveluita tarjotaan tilanteen mukaan ohjaukseen ja yhteistyöhön lähiverkostolle. Kuntoutussuunnitelma ja verkostoneuvotteluja tullaan jatkossa järjestämään etävastaanottoina tilanteen ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla voidaan toteuttaa etävastaanottoa videovälitteisesti tilanteessa, jossa asiakkaan läheinen ei pääse vastaanotolle mukaan ja hänen olisi tarpeellista olla mukana. Muistihoitaja kutsuu asiakkaan läheisen etävastaanotolle ja samalla antaa ohjeet kirjautumiseen.

Erikoissairaanhoito

Syksyllä etävastaanottoja ryhdytään pilotoimaan munuaisyksikössä, kardiologiassa, neurologiassa, ihotaudeilla ja diabeteshoitajan vastaanotoilla. Maksut vastaanotoilla tulevat olemaan samat kuin nyt poliklinikan vastaanotoilla. Etävastaanottojen käynnistymisestä erikoissairaanhoidossa tullaan tiedottamaan lisää syksyllä.

Hyvinvointivalmentaja neuvoo kohti parempia elintapoja


HYVINVOIVA eteläkarjalainen -hankkeessa hyvinvointivalmentaja tarjoaa tukea ravitsemukseen, liikkumiseen, unettomuuden lääkkeettömään hoitoon sekä tupakoinnin lopettamiseen.

Hyvinvointivalmentajalle voi varata ajan sähköisen ajanvarauksen kautta, hyvinvointiasemalta tai soittamalla hyvinvointivalmentajalle.  Seurantakäynti on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Lisätietoa: http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/hankkeet

 

Eksoten asiointipalvelu


Eksoten asiointipalvelussa voi asioida sähköisesti Eksoten ammattilaisten kanssa. Asiointipalvelun kautta voi muun muassa varata aikoja vastaanotoille, ottaa yhteyttä valittuun yksikköön, katsoa laboratoriotuloksia, lähettää erilaisia hakemuksia, esitietoja tai ilmoituksia ja tehdä hoitotarviketilauksia. Asiointipalvelun kautta voi myös asioida sosiaalipalveluissa.

Asiakas voi uusia reseptejä ja katsoa omia potilastietojaan valtakunnallisessa Omakannassa (kanta.fi/omakanta). Omaolo.fi-sivun kautta voi tehdä erilaisia oire- ja palveluarvioita, kuten koronavirustaudin, virtsatietulehduksen, seksitautiepäilyn tai alaselkäkivun oirearvion.

Koronaviruksen vuoksi sähköinen ajanvaraus läsnäoloasiakastapaamisiin on toistaiseksi rajoitetusti auki. Pääsääntöisesti vain puhelinaikoja voi varata tällä hetkellä sähköisesti. Ajanvaraus etäpalveluihin tapahtuu puhelimitse ja osittain sähköisen ajanvarauksen kautta. Normaalioloissa ajanvaraukset kannustetaan tekemään sähköisen ajanvarauksen kautta.

Asiakas voi olla kotona, pihalla tai vaikka mökillä


Asiakas tarvitsee videovälitteistä etävastaanottoa varten nettiyhteyden ja sellaisen laitteen, jossa on kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. Tarkoitukseen sopiva laite on esimerkiksi älypuhelin, tabletti, kannettava- tai pöytätietokone. Etäpalveluita käytettäessä asiakkaan on hyvä huolehtia tietoturvasta esimerkiksi miettimällä missä haluaa etävastaanotolle osallistua.

 

Lisäohjeita löytyy verkkosivuilla:

www.eksote.fi > Koronavirus > Ohjeet etävastaanotolle.

(Suora linkki: http://www.eksote.fi/Koronavirus/ohjeetetavastaanotolle/ )

 

Palveluiden maksullisuus

Eksoten etäpalveluiden maksullisuus määräytyy palvelun luonteen perusteella.

Asiakasmaksu peritään kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista etäpalveluista, jotka ovat sisällöltään verrattavissa normaalistikin maksullisiin asiakas- tai potilaskäynteihin.

Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle maksuton. Maksuttomia ovat sellaiset terveydenhuollon puhelut, joissa ei tehdä jatkosuunnitelmaa eikä potilasta koskevaa hoitopäätöstä. Lisäksi maksuttomia ovat kaikki mielenterveys- ja päihdepalveluiden, perhepalveluiden ja sosiaalipalveluiden etävastaanotot pois lukien lääkäreiden kirjoittamat lausunnot (tavanomainen lausuntomaksu).

Lääkärin etävastaanoton hinta on Eksotella 20,60 euroa ja hoitajan etävastaanotto maksaa 11,40 euroa.

​​Erikoissairaanhoidossa poliklinikkamaksut ovat samat etävastaanotoilla kuin poliklinikan vastaanotoilla.Share