Eksoten hallituksen päätökset 15.1.2020

Julkaistu: 15.1.2020 17:00
Päivitetty: 15.1.2020 16:00
Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 15.1.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Kirsi-Marja Kauvo.

3. Kuntoutusjohtajan valinta


Päätösesitys: Hallitus päättää valita dosentti Jaro Karppisen kuntoutusjohtajan virkaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Eksoten ja 2M-IT:n välisen puitesopimuksen ja toimitussopimuksien kokonaisvaltainen uudistaminen

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä Eksoten ja 2M-IT:n välisen uuden sopimusmallin ja esityksen liitteenä olevat
sopimusluonnokset, ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan esitetyt sopimukset sekä tekemään niihin
tarvittaessa pienimuotoisia teknisiä muutoksia tai täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin henkilöstöjohtaja Merja Hokkasen yt-neuvottelujen tilannekatsaus.

Kuultiin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan kotihoidon katsaus.

Hallituksen puheenjohtajisto, Eksoten virkamiesjohto ja Etelä-Karjalan kansanedustajat tapaavat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun pe 17.1.2020. Tapaamisen aiheena lääkärihelikopterin sijoituspaikka.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​​


Share