Eksoten hallituksen päätökset 29.1.20

Julkaistu: 30.1.2020 8:00
Päivitetty: 30.1.2020 8:52
HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 29.1.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemi ja Tuija Nummela.

3. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019–2023

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Strategiset linjaukset ja
strategian toimeenpanon 2019 – 2023.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa esitetyin teknisin täsmennyksin. 

4. Operatiivisen päällikön tehtävä

Päätösesitys: Hallitus päättää, että operatiivisen päällikön tehtävä voidaan ottaa käyttöön ja sisäinen haku
tehtävän täyttämiseksi voidaan käynnistää.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Edustajan nimeäminen SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksiin

Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä Eksoten hallintojohtajan SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n
yhtiökokousedustajaksi jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021 asti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Etelä-Karjalan brändin hyödyntäminen Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa

Päätösesitys: Hallitus antaa Eksoten viestinnälle ja toimitusjohtajalle valtuuden valmistella Etelä-Karjalan
brändin hyödyntämistä Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa. Asia tuodaan sen valmistuttua erikseen hallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.​​​

7. Tarjouspyynnön hyväksyminen: A2/2020 Uuden strategian johtamis- ja käyttöönottovalmennus

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

8. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksoten lehti-ilmoitusten julkaisu

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

Talousjohtaja Liisa Mänttäri esitteli vuoden 2019 alustavan tulosennusteen.

Toimitusjohtaja Timo Saksela esitteli hallitukselle alustavan organisaatioehdotuksen 2020. Asia tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi kevään aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share