Eksoten hallitus ja tarkastuslautakunta suuntaavat katseen tulevaan

Julkaistu: 28.5.2020 11:00
Päivitetty: 28.5.2020 10:11

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus ja tarkastuslautakunta pitivät yhteisen keskustelutilaisuuden 27.5.2020. Tilaisuudessa käytiin laajasti keskustelua arviointikertomuksen luvusta 8.4 Hallitus/johtaminen. 

– Keskustelutilaisuus oli tarpeellinen ja hyvä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Laura Kaijanen ja hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen toteavat tyytyväisinä tilaisuuden antiin. 
 ​
Hallitus suhtautuu vakavasti arviointikertomuksessa esiin tuotuihin asioihin. Yhteistyötä ja vuoropuhelua tullaan tiivistämään. Tavoitteena on, että asioihin ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan jatkossa joustavasti ja mielellään ennakoivasti. Sekä hallitus että tarkastuslautakunta ovat yksimielisiä siitä, että katse ja fokus ovat nyt tulevassa ja asioita hoidetaan yhteisesti maakunnan asukkaiden etujen parhaaksi. 

Jatkossa tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota johtamisen ja avoimuuden parantamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen. 
– Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja parantaa Eksoten palveluiden saatavuutta ja laatua edelleen - tätä tavoitetta sekä hallitus ja tarkastuslautakunta haluavat yhdessä edesauttaa, toteavat Anneli Kiljunen ja Laura Kaijanen.


Share