Eksoten irtisanomisista esitettiin arvioita viimeisessä yt-neuvottelussa – määrän uskotaan putoavan merkittävästi

Julkaistu: 19.2.2020 14:00
Päivitetty: 19.2.2020 14:14
​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvottelut päättyivät lakisääteisen velvoitteen täyttyessä. Seuraavaksi neuvottelujen tulos menee hallituksen käsiteltäväksi. Eksoten henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen arvelee määrän putoavan kymmenillä aiemmin arvioidusta määrästä. Vuositasonsäästöjä saatiin kasattua yt-neuvottelujen avulla lähes 8 miljoonaa. 

Eksoten seitsemäs yt-neuvottelupäivä oli keskiviikkona 19.2.2020. Kokous käynnistyi lisäselvitysten läpikäynnillä. Teknisten palvelujen organisaatiota esitteli edellisessä yt-kokouksessa tekninen päällikkö Tanja Kaarna. Tänään Kaarna oli paikalla henkilöstöjärjestöjen edustajien kysymyksiä varten. 

Kaarnan vastattua kysymyksiin annettiin kokouksessa seuraavaksi mahdollisuus avata vielä muita mahdollisia avoimia kysymyksiä uudelleen esiin. Näiden jälkeen kokouksessa käsiteltiin työnantajan ehdottamien toimenpiteiden vaihtoehtoja sekä käytiin läpi erimieliseksi jääneet asiat. 

Eksote selvinnee reilusti pienemmällä henkilöstövähennyksien määrällä, kuin mitä syksyllä neuvottelujen käynnistyessä arveltiin. Tuolloin arvioitiin tarpeeksi vähentää 105 henkilötyövuotta. Tällä hetkellä luvun arvioidaan olevan alle puolet syksyn arvioista. Lisäksi suurelle osalle työntekijöistä pystytään tarjoamaan uutta työtä Eksoten organisaatiosta. 

Eksote sai kasattua säästöjä yhteensä lähes 8 miljoonaa.
– Vuoden 2020 ollessa jo helmikuussa, toteutuvat säästöt täysmääräisesti vasta vuonna 2021, selventää kokouksen puheenjohtajana toiminut henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen.

Seuraavaksi asiaa käsittelee Eksoten hallitus 26.2. ja hallituksen kokouksen jälkeen 2.3. käydään yhteistoimintaryhmän kanssa läpi työnantajan päätös yt-neuvotteluissa erimieliseksi jääneiden asioiden osalta. Vasta tuon kokouksen jälkeen esimiehet ohjeistetaan käymään keskusteluja irtisanottavien ihmisten kanssa koskien myös heidän muuta osaamistaan ja uudelleen sijoitteluaan Eksotessa.
– Esimiehet keskustelevat kaikkien näiden henkilöiden kanssa. Eksoten tavoitteena on sovittaa yhteen työnantajan tarpeet ja henkilöiden oma osaaminen, sekä pohtia mahdollista jatkokouluttautumista, selvittää Hokkanen.

Eksoten toimintakyvyn ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttävät, että Eksoten toiminta saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Eksote käynnisti syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena oli etsiä noin yhdeksän miljoonan euron säästöt verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon. Henkilöstövähennystarpeen arvioitiin neuvottelujen käynnistyessä olevan noin 105 henkilötyövuotta (htv). Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista.

Koolle kutsutut henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen edustajat kokoontuivat keskiviikkona seitsemänteen neuvotteluun. Eksoten yt-neuvottelut koskevat työnantajan esitystä talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä.Share