Eksoten ja Kaakkois-Suomen rajavartioston yhteistyö jatkuu vahvana

Julkaistu: 15.5.2020 17:00
Päivitetty: 15.5.2020 16:40
Eksoten ja Kaakkois-Suomen rajavartioston yhteistyö jatkuu vahvana
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on seurannut rajanylitystoimintaa terveydenhuollon näkökulmasta huhti- ja toukokuussa. Eksotelta suun terveydenhuollon työntekijät olivat kahdella rajanylityspaikalla Imatralla ja Nuijamaalla. Terveydenhuollon työntekijöiden läsnäolo rajalla päättyi 14.5.2020, mutta vahvaa yhteistyötä Rajan kanssa jatketaan. Toiminta alkoi ja loppui valtioneuvoston pikaisilla päätöksillä.

Valtioneuvosto on 7.5.2020 tekemällään päätöksellä jatkanut sisärajavalvontaa ja rajanylitysliikenteen rajoittamista Suomen rajoilla 14.6.2020 asti koronavirusepidemian takia. Schengenin ulkorajalla eli Suomen ja Venäjän välisellä rajalla rajanylitysliikenteen rajoitukset jatkuvat. Schengen-alueen sisärajat avautuivat osittain 14.5.2020. Eksoten terveydenhuollon ammattilaiset hoitivat terveydenhuoltoviranomaisen tehtäviä sekä Nuijamaan että Imatran rajanylityspaikoilla ajalla 9.4.–13.5.2020 kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden.

Maahantulopaikkojen terveystoiminta sekä oirelomakkeiden kerääminen loppui rajanylityspaikoilla 14.5. klo 00:00 Valtioneuvoston päätöksellä.

Jatkossa maahantulijoille THL:n kirjalliset ohjeet

Maahan saapuville jaetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston sekä Tullin toimesta 14.5.2020 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjalliset ohjeet maahan saapumiseen liittyvistä suosituksista ja määräyksistä Ohjeistuksista kerrotaan edelleen ilmoitustauluilla ja opastein maahantulopisteillä. Terveydenhuoltoviranomaisten neuvontapalvelu sekä oirekyselylomakkeiden kerääminen päättyivät rajalla uuden ohjeistuskäytännön myötä.

Suosituksena on, että maahan saapuvat henkilöt noudattavat 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Tällöin tarpeettomia fyysisiä kontakteja on syytä välttää ja kodin ulkopuolella liikkuminen tulisi rajoittaa vain välttämättömään työliikenteeseen tai esimerkiksi kaupassa käyntiin. Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoisesta 14 vuorokauden karanteenista jaetaan maahan saavuttaessa.

Eksoten valmiuspäällikkö Kristiina Kapulainen muistuttaa että niin Suomessa asuvia kuin tänne saapuvia koskee sama ohje.
– Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin. sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Poistuttaessa rajalta suositellaan oman auton tai taksin käyttöä.


Käytännöt valtakunnallisesti samoja

Eksoten valmiuspäällikkö Kapulainen kertoo, että tähän liittyen 9.4.2020 Kaakkois-Suomen maantierajanylityspaikoilla otettiin sama käytänne käyttöön kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa asiakkaille annettiin joko lentokoneessa tai viimeistään rajatarkastuksen yhteydessä oireiden kyselylomake, jonka pohjalta hän sitoutui jäämään THL:n suosituksen mukaisesti 14 vuorokaudeksi karanteenin omaisiin olosuhteisiin. 
– Tuolloin he sitoutuivat olemaan karanteeninomaisissa olosuhteissa Suomessa olon ajan. Tämä tarkoittaa, että Suomen julkisissa palveluissa ei saa asioida; koskien muun muassa kaupassa asiointia. 
– Samalla maahantulijan tuli avata omaa terveydentilaansa ja määränpäätään Suomessa Eksoten terveydenhuollon ammattilaiselle. Tämä koski henkilöliikenteen lisäksi esimerkiksi raskaankaluston kuljettajia, jotka olivat yli kaksitoista tuntia Suomen puolella.

Venäjä vapautti huhtikuun lopussa mahdollisuuden kertaluontoisesti palata Suomeen kaikille Suomen kaksoiskansalaisille sekä oleskeluluvan omaaville henkilöille. 
– Myös Pietarin konsulaatin avustuksella järjestettiin, ja järjestetään edelleen, kyytejä HH-kuriirin toimesta EU-kansalaisille, jotka kuljetettiin Helsinki-Vantaan lentokentälle samalla kyydillä. Myös kaikilta näiltä henkilöiltä kerättiin tiedot oirelomakkeen kyselyllä, kuvaa Kapulainen prosessia.
– Oireisten kohdalle oli sovittu toimenpiteitä, joita olisi noudatettu tarkoin. Yhtään oireista ei rajan yli tullut.

Kapulainen muistuttaa, että huhtikuun alusta alkaen julkisia kulkuneuvoja ei saanut oireettomanakaan käyttää liikkumiseensa 13.5 klo 24 saakka. 
– Mikäli rajalta piti päästä johonkin osoitettuun määränpäähänsä, jossa voi kahden viikon karanteeninomaiset olosuhteet viettää, tuli kyyti suoraan kohteeseen olla osoitettuna rajalla. Kyyti voitiin oireettomana hoitaa myös vuokra-autolla, taksilla tai jonkun henkilön kyydillä 

Yhdessä eteenpäin

– Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Eksoten välillä on erinomainen yhteistyö tilanteen hoitamiseen, vaikka fyysinen läsnäolo rajalla päättyi, hehkuttaa Kapulainen. 
Mikäli rajalla kohdataan oireisia rajan ylittäviä henkilöitä tai on syytä epäillä COVID-19-tartuntaa maahantulija soittaa itse 116117 suoraan rajalla, josta annetaan toimintaohjeet. Rajanylittäjän pitää odottaa ja toimia saamiensa ohjeiden mukaan.

Myös Kaakkois-Suomen rajavartiostolla on matalan kynnyksen yhteydenottomalli Eksoteen, mikäli viranomaisyhteistyötä tilanteessa tulee toteuttaa. 

– Kun jokin toiminta päättyy, sen tilalle tulee jotakin uutta. Etelä-Karjalassa hoidetaan yhdessä asioita maakunnan ja Suomen hyväksi, kiittelee Kapulainen.
Share