Eksoten lomautusneuvottelut alkoivat epävarmassa tilanteessa

Julkaistu: 29.4.2020 17:00
Päivitetty: 29.4.2020 16:04

Eksote käynnisti yt-neuvottelut lomautustarpeesta. Työnantaja on esittänyt alle 90 päivän lomautuksia.

Koronavirus pandemian johdosta Eksoten ei-kiireellisiä toimintoja on vähennetty merkittävästi. Korkean tarttuvuusriskin vuoksi suun terveydenhuollon toimenpiteet ovat kaiken ei-kiireellisen toiminnan osalta tällä hetkellä jäissä. Myös muissa Eksoten toiminnoissa on asiakas- ja potilastyötä vähennetty.

Eksote kävi tänään ensimmäisen yt-neuvottelun lomautustarpeesta. Työnantaja on esittänyt alle 90 päivän lomautuksia. Neuvotteluesityksen mukaan arvio lomautustarpeesta koski koko suun terveydenhuollon henkilöstöä, strategisia tukipalveluita enintään 10 henkilötyövuoden verran sekä kuntoutusta enintään 5 henkilötyövuoden verran.

Neuvottelujen alussa henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen totesi lomautustarpeen muuttuneen kokouskutsun lähettämisajankohdasta. Tällä hetkellä Eksoten suun terveydenhuollon toimintojen osittaista ylös nostamista harkitaan. Mikäli Eksote aloittaa suun terveydenhuollon osalta toimintojen käynnistämisen, tarkoittaa se joko lomautustarpeesta luopumista tai lomautustarpeen merkittävää vähentymistä. Kuntoutuksen osalta työnantaja luopui lomautusesityksestä. Strategisten tukipalveluiden osalta tilannetta arvioidaan uudelleen seuraavaan neuvotteluun mennessä.

Eksoten yhteistoimintaryhmä kokoontuu käsittelemään lomautustarvetta seuraavan kerran 12.5.2020. Lomautus yt-neuvottelujen neuvotteluaika päättyy 14.5.2020.  Mikäli lomautukset toteutuvat, on lomautusilmoitus toimitettava lomautettavalle henkilöstölle viimeistään lokakuun 2020 aikana.  Lomautusilmoitusaika on yksi kuukausi.

Seuraavan neuvottelun puheenjohtajana toimii Eksoten henkilöstöjohtajana 1.5. aloittava Santtu Niemi.Share