Eksoten uusi strategia korostaa rohkeutta, yksinkertaisuutta ja ihmisläheisyyttä

Julkaistu: 17.6.2020 13:00
Päivitetty: 17.6.2020 13:09

Rohkeus, yksinkertaisuus ja ihminen – näillä toiminnan periaatteilla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) suuntaa palvelujaan, toimintojaan ja kehittämistään. Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, että eteläkarjalaiset voivat luottaa oikea-aikaiseen, arvioituun ja tarpeen mukaiseen palveluun ja hoitoon, joka tuottaa haluttuja vaikutuksia asiakkaille, ammattilaisille, kunnille ja talouteen.

Eksoten strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano Eksotessa 2019–2023 -dokumentti on hyväksytty​ Eksoten valtuustossa tiistai-iltana 16.6.2020. Uuden strategian valmistelu alkoi jo syksyllä 2018, mutta sen tiellä on ollut monta mutkaa. Ensin sitä hidasti epätietoisuus sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluista, sitten Eksoten yt-neuvottelut ja organisaatiouudistus.

Eksoten strategiset tavoitteet ovat uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen, asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen, kustannusvaikuttavat palvelut ja tasapainoinen talous. Strategiset tavoitteet liittyvät digitalisuuteen, palvelurakenteen muutokseen, maakunnalliseen palveluverkkoon ja syvennettävään integraatioon. Keskeisenä painopisteenä strategiakaudella on ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen. Tätä varten on toimintaan kohdistettava rakenteellisiakin muutoksia.

Uudessa strategiassa visiota on kirkastettu ja toimintakyky tuodaan esille kaikkialla. Eksoten visio: Toimintakykyisenä kotona, työssä ja arjessa viestii palveluja käyttävän ihmisen nostamisesta strategisten tavoitteiden lähtökohdaksi.

– Toimintakykyisyys tarkoittaa muutakin kuin vain ikäihmisen kotona asumista ja koskee meitä kaikkia, korostaa Eksoten operatiivinen päällikkö Minna Lignell.

Strategian tasoja on myös selkiytetty. Eksoten henkilöstölle se kiteytyy kolmen toiminnan periaatteen kautta, joita ovat rohkeus, yksinkertaisuus, ihminen. Henkilöstön näkökulmasta strategia tarkoittaa arvoista lähtevää ihmisten johtamista, jonka perusta on henkilöstön motivaatio ja kokonaisvaltainen sitoutuminen tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Syksyllä 2020 Eksotessa käynnistetään koko henkilöstölle suunnatut strategiavalmennukset, joiden teemoina ovat uudet toimintaa ohjaavat periaatteet. Yhteistyökumppanin kanssa toteutettava valmennuskokonaisuus kestää noin vuoden.

Valmennusten lisäksi strategiaa kuljetetaan arkeen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla. Tarkoituksena on helpottaa niin asiointia kuin työn tekemistä. Esimerkiksi työhyvinvointiohjelmassa kannustetaan avoimeen kommunikaatioon ja keskustelevaan työilmapiiriin ja annetaan siihen myös työkaluja. Operatiivinen päällikkö johtaa toimitusjohtajan apuna toimenpideohjelmien toimeenpanoa ja edistää organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä kaikkien Eksoten vastuualueiden kesken kuntalaisten ja asiakkaiden parhaaksi.

– Strategiset linjaukset ja toimeenpano ovat aikaansa reagoivia, ja niitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.  Toimeenpanossa tehtävään kehittämiseen osallistetaan eri toimijoita esimerkiksi kuntalaisia, päättäjiä, järjestöjä, yrityksiä ja oppilaitoksia, toimitusjohtaja Timo Saksela lisää. 

Strategian valmistelu alkoi syksyllä 2018

Strategian valmistelu käynnistettiin 2018 syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä pidettiin yhteinen hallituksen ja valtuuston seminaari 20.2.2019. Valtuuston seminaariin koottiin laaja aineisto Etelä-Karjalan väestön kehityksestä ja sen vaikutuksista sote-kustannuksiin. Huhtikuussa 2019 tehdystä kuntalais- ja henkilöstökyselystä saatiin palautetta strategian toimeenpanon suunnitteluun hyödynnettäväksi, kuten myös kansallisissa (STM) kärkihankkeissa kerätyistä tiedoista ja malleista.  Lisäksi strategiavalmistelussa otettiin huomioon maaliskuussa 2019 päättyneen maakunta- ja sote-uudistusvalmistelujen aineistoja.

​Strategiavalmistelussa on soveltuvin osin hyödynnetty syksyllä 2019 yt-menettelyjen yhteydessä annettuja toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen liittyviä ideoita sekä joulukuussa 2019 tehdyn henkilöstön arvo- ja strategiakyselyn tuloksia. Kyselyn tuloksissa korostuvat panostaminen asiakaslähtöisyyteen, erilaisten osaamisten arvostaminen, tasapuolisuus ja osallisuus.​Share