Eksoten valtuuston päätökset 2.7.2020

Julkaistu: 3.7.2020 8:20
Päivitetty: 3.7.2020 8:23

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 2.7.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus


Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 7 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Mari Kurkanin ja Kyösti Kylliäisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Kyösti Kylliäinen ja Mari Kurkanin osallistuessa Skypen välityksellä Jarmo Lahtinen.

5. Koulutus valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan rooleista, vastuista ja velvollisuuksista


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee koulutuksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjä


Päätösesitys: Valtuusto päättää, että valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii elokuusta 2020 eteenpäin
Eksoten hallintojohtaja, varalla Eksoten lakimies.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hallintosäännön päivittäminen


Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn hallintosäännön.

Kokouksessa tehty päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn hallintosäännön sillä täsmennyksellä, että 5 § Hallitus kohdassa 23 mainittuna erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuna johtavana Iääkärinä toimii sairaalan johtaja, paitsi fysiatrian osalta fysiatrian ylilääkäri ja psykiatrian osalta mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuuylilääkäri.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti.

8. Hallituksen selvitykset valtuustolle arviointikertomuksen 2019 johdosta


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa valtuustolle yllä olevat selvitykset arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin pyyntöihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Ei ollut.

10.  Muut mahdolliset asiat


Kehitysjohtaja Merja Tepponen esitteli saatuja hankepäätöksiä kokouksessa.

Ministeri Kiurun maakuntatilaisuus pidetään 28.8. klo 10.30-13.45

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.Share