Eksoten valtuuston päätökset 27.2.2020

Julkaistu: 28.2.2020 9:00
Päivitetty: 28.2.2020 10:00
VALTUUSTON PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 27.2.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Silla Saalastin ja Erkki Saarimäen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Silla Saalasti ja Erkki Saarimäen poissa ollessa valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Marjut Kuvaja.

5. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjä

Päätösesitys: Eksoten lakimies toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö

Päätösesitys: Valtuusto päättää myöntää eron hallituksen puheenjohtajan tehtävästä Marja-Liisa Vesteriselle.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valtuusto valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan.

Jäsen Esko Ijäs ehdotti SDP:n valtuustoryhmän esityksen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anneli Kiljunen. Jäsen Laura Kaijanen ehdotti Keskustan valtuustoryhmän esityksen, että hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valitaan Antti Vilkko.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta

Päätösesitys: Hallitus antaa valtuustolle esityslistalla olevan vastauksen perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Ei ollut.

10. Muut mahdolliset asiat

Kuultiin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan selvitys koronavirustilanteesta ja siihen varautumisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​
​​


Share