Eksoten vuoden 2019 työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuivat ja kehittämistyö käynnistyy alkuvuodesta 2020

Julkaistu: 28.1.2020 13:00
Päivitetty: 28.1.2020 13:02
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteutti Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely marras-joulukuussa 2019 nyt toisen kerran Työterveyslaitoksen kanssa.

Edellisen kerran kysely tehtiin syksyllä 2018. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 69 prosenttia eksotelaisista, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Eksoten työhyvinvoinnin kehittämistyötä jatketaan keväällä 2020 juuri toteutetun kyselyn tulosten pohjalta. 

Koko Eksoten tuloksia tarkastellessa tuloksista erottuu vahvuuksina henkilöstön tyytyväisyys työyhteisöönsä, työn imun kokeminen, työhön panostaminen ja työn mielekkyys. Lisäksi lähiesimiesten toiminta koetaan valtaosin oikeudenmukaisena ja kannustavana. Positiivista kehitystä vuoteen 2018 verraten on erityisesti vaikutusmahdollisuuksissa työtä koskeviin muutoksiin, kehityskeskusteluiden käymisessä sekä työyhteisöjen yhteistyössä. Haasteita ovat epävarmuus työn jatkumisesta ja työn lisääntymisestä yli sietokyvyn, työn eettinen kuormitus, asiakasväkivalta sekä organisaation päätöksentekoon liittyvät asiat.

Kyselyn tulokset

Työhyvinvointikysely oli avoinna 29.10.–1.12.2019 ja siihen vastasi yhteensä 3 337 eksotelaista (69 prosenttia kaikista työntekijöistä). Vastausprosentit toimialoittain olivat seuraavat:

• Kuntoutus 81 %
• Perhe- ja sosiaalipalvelut 75 %
• Strategiset tukipalvelut 77 %
• Terveys- ja vanhustenpalvelut 64 %

Tutkittavia osa-alueita olivat työ, työyhteisö, johtaminen sekä työterveys ja työturvallisuus. 

Vahvuudet Eksote-tasolla:

• Työn imua koetaan usein, työhön panostetaan paljon ja työ koetaan mielekkääksi.
• Työyhteisötaidot ovat hyvällä tasolla ja työyhteisössä on sosiaalista pääomaa. Tyytyväisyys työyhteisöön on noussut vuodesta 2018.
• Lähiesimiehen toiminta on oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Kehittämiskohteet Eksote-tasolla:

• Työ kuormittaa monella tavalla: eettinen kuormitus, aika- ja määräpaineet, asiakasväkivallan tai sen uhkan kokeminen.
• Epävarmuus työn jatkumisesta ja työmäärän kasvamisesta yli sietokyvyn.
• Organisaation päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus.

Työhyvinvointikyselyn tärkein vaihe alkaa, kun tulosten pohjalta jatketaan työhyvinvoinnin kehittämistä organisaation eri tasoilla tammi-huhtikuussa 2020. Kysely tuo esiin erilaisia teemoja, jotka toimivat esimiesten ja henkilöstön keskustelujen aiheina. Tärkeintä onkin keskustella, mistä vastaukset saattavat johtua sekä pohtia ratkaisuja. Yhdessä sovittuja ratkaisuja seurataan yksiköissä läpi vuoden ja keskustellaan, miten työhyvinvointiin on onnistuttu vaikuttamaan ja mitä vielä olisi mahdollista yhdessä tehdä.
Lisätietoja:
Elina Antikainen, työsuojelupäällikkö, p. 040 1530 504, elina.antikainen@eksote.fi
Timo Saksela, toimitusjohtaja, p. 040 081 1996, timo.saksela@eksote.fiShare