Eksoten yt-neuvottelut jatkuvat, vaikka yt-lain edellyttämä neuvotteluaika täyttyikin

Julkaistu: 3.1.2020 15:00
Päivitetty: 3.1.2020 14:30
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvottelujen neljäs neuvottelupäivä jätti perjantaina 3.1. ilmaan vielä useita kysymyksiä. Eksoten yt-neuvottelujen piti alun perin päättyä tänään, mutta puheenjohtaja Merja Hokkanen ehdotti vielä ylimääräistä kokousta.​

Eksoten neljäs yt-neuvottelupäivä käynnistyi perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiouudistuksen esittelyllä. Uudistuksessa on pyritty kiinnittämään huomiota esimies-alaissuhteen parempaan mitoitukseen. Henkilöstöjärjestöjen edustajat toivovat muutokseen yhtenäisyyttä läpi Eksoten organisaation.

– Esitys ei työnantajapuolella ole vielä valmis, joten toimintayksikkötason uudistusta tultaneen jatkamaan vielä näiden yt-neuvottelujen päätyttyä, aprikoi henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen.

Myös terveys- ja vanhustenpalvelujen sekä kuntoutuksen organisaatiomuutokset käytiin läpi. Tulosalueiden johtajat olivat selvittäneet organisaationsa tämän hetkiset esimies-alaissuhdeluvut ja kirjanneet ne organisaatiokaavioon vastauksena henkilöstöjärjestöjen edustajien aiemmin yhdessä esittämään pyyntöön.

Yt-neuvottelujen luonteen mukaisesti osa työantajan esityksistä on neuvotteluissa jäämässä erimielisiksi. Neuvottelujen yhteydessä näihin ei näytä löytyvän yhteistä ratkaisua. 

Neuvottelujen lopuksi esiteltiin työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman tämän hetkistä versiota. Puheenjohtaja Hokkanen ehdotti vielä yhtä ylimääräistä neuvottelupäivää yt-neuvotteluihin. Ehdotusta kannatettiin ja Eksoten seuraava yt-neuvottelu järjestetään 14.1.2020. Mahdolliset irtisanomiset työnantajan tulee ilmoittaa irtisanotuille kuukauden kuluessa yt-neuvottelujen erimielisiksi jääneiden asioiden päätöksen ilmoittamisesta yhteistyöryhmälle. Näin ollen irtisanomiset ilmoitetaan henkilöstölle todennäköisesti helmi-maaliskuun aikana. 

Eksoten toimintakyvyn ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttävät, että Eksoten toiminta saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Eksote on käynnistänyt syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on etsiä noin yhdeksän miljoonan euron säästöt verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon. Henkilöstövähennystarpeen arvioitiin olevan noin 105 henkilötyövuotta (htv). Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista.

Koolle kutsutut henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen edustajat kokoontuivat perjantaina neljänteen ja viimeiseksi kaavailtuun lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvotteluja päätettiin kuitenkin jatkaa vielä yhden neuvottelun verran. Eksoten yt-neuvottelut koskevat työnantajan esitystä talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Ellei tarvittavasta henkilöstön vähentämisestä tai muusta tavasta tavoitteen saavuttamiseksi sovita yhteistoimintaneuvotteluissa, tarvittavat toimenpiteet aloitetaan aikaisintaan, kun neuvotteluvelvoite on täytetty alkuvuoden 2020 aikana.


Share