Eksoten yt-neuvottelut pitkittyvät – selvitystyöt kesken

Julkaistu: 14.1.2020 15:00
Päivitetty: 14.1.2020 14:39
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvottelujen viides neuvottelupäivä oli tiistaina 14.1.2020. Neuvotteluja tullaan jatkamaan edelleen, koska mahdollisia organisaatiomuutoksia koskevat selvitystyöt ovat kesken. Seuraava yt-neuvottelu järjestetään 10.2.2020.

Eksoten viides yt-neuvottelupäivä käynnistyi henkilöstöjohtaja Merja Hokkasen puheenvuorolla. Hokkanen kertoi, ettei neuvotteluja saada tiistaina päätökseen. 

– Olen pahoillani siitä, että joudumme vielä esittämään jatkoaikaa yt-neuvotteluille, sanoo Hokkanen.
– Joidenkin organisaation osa-alueiden osalta selvitystyöt ovat edelleen kesken ja tämän vuoksi neuvotteluja joudutaan jatkama​an vielä helmikuun aikana. Ymmärrän, että henkilöstön kannalta tilanne on ikävä. Moni eksotelainen odottaa ja pelkää pahinta omalla kohdallaan toteutuvaksi.

Erilaiset säästötoimenpiteet aiheuttavat edelleen pontevaa keskustelua työnantajaosapuolen ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken. Säästöjen tuomat muutokset ja niiden kestävyys nostavat esiin vieläkin kysymyksiä sekä eripuraa. 

Eksoten yt-neuvottelut näyttävät siltä, ettei kaikkia säästöjä saada toteutettua säästötoimenpiteiden avulla. Neuvottelutuloksen arvioidaan tuovan jatkossa irtisanomisia, tehtävänkuvien muutoksia sekä palvelujen muutoksia.

Seuraavissa yt-neuvotteluissa keskitytään perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä teknisten palvelujen organisaatiouudistuksia koskeviin neuvotteluihin.

Eksoten toimintakyvyn ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttävät, että Eksoten toiminta saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Eksote on käynnistänyt syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on etsiä noin yhdeksän miljoonan euron säästöt verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon. Henkilöstövähennystarpeen arvioitiin olevan noin 105 henkilötyövuotta (htv). Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista.

Koolle kutsutut henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen edustajat kokoontuivat tiistaina viidenteen neuvotteluun. Eksoten yt-neuvottelut koskevat työnantajan esitystä talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Ellei tarvittavasta henkilöstön vähentämisestä tai muusta tavasta tavoitteen saavuttamiseksi sovita yhteistoimintaneuvotteluissa, tarvittavat toimenpiteet aloitetaan aikaisintaan, kun neuvottelut päättyvät alkuvuoden 2020 aikana.


Share