Eksoten yt-neuvottelut jatkuvat

Julkaistu: 10.2.2020 16:00
Päivitetty: 10.2.2020 15:56
Eksoten yt-neuvotteluja jatketaan

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvottelujen kuudes neuvottelupäivä oli maanantaina 10.2.2020. Teknisten palvelujen organisaatiouudistusta koskeva liite oli jäänyt pois yt-kutsusta. Henkilöstöjärjestöjen edustajat pyysivät neuvottelujen jatkamista, jotta riittävä aika asioihin per​ehtymiseen täyttyy. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla normaalin yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksen yhteydessä.​

Eksoten kuudes yt-neuvottelupäivä käynnistyi napakasti. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen esitteli organisaatiouudistusta. Esimiesten työ selkeytyy uudistuksen myötä ja työaikaa vapautuu asiakastyöhön.

– Lähijohtaminen selkeytyy ja tehostuu. Tilannetta on selvitetty toimintayksiköittäin ja tarpeita on huomioitu, sanoo Heinonen.

Heinosen jälkeen organisaationsa uudenlaista rakennetta esitteli terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula. Etelä-Karjalan keskussairaalan osalta organisaatio perataan läpi myöhemmin tänä vuonna.
– Terveys- ja vanhustenpalvelujen organisaatiossa ei suuria muutoksia ole, lähinnä tehty pientä selkeytystä, sanoo Karhula.

Teknisten palvelujen organisaatiota esitteli tekninen päällikkö Tanja Kaarna.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat toivoisivat mahdollisten irtisanomisten sijaan panostuksia työhyvinvointiin. Säästöjä saataisiin tätä kautta sairaslomien vähentymisellä. Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen kertoi, että panostuksia Eksotessa työhyvinvointiin tehdään jo ja tehdään jatkossakin. Paukkuja ollaan lisäämässä mm. johtamiskoulutukseen, myös työterveyshuollon yhteistyökumppanin muutos tuo uudistuksia.

Eksoten yt-neuvottelut jatkuvat viikolla 8. Tuolloin käsitellään vielä nyt esiin tuotua Eksoten teknisen puolen organisaatiouudistusta. Muilta osin YTR:n jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että riittävät tiedot työnantajan esityksistä oli neuvottelujen yhteydessä saatu.

Eksoten toimintakyvyn ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttävät, että Eksoten toiminta saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Eksote on käynnistänyt syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on etsiä noin yhdeksän miljoonan euron säästöt verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon. Henkilöstövähennystarpeen arvioitiin olevan noin 105 henkilötyövuotta (htv). Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista.

Koolle kutsutut henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen edustajat kokoontuivat maanantaina kuudenteen neuvotteluun. Eksoten yt-neuvottelut koskevat työnantajan esitystä talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Ellei tarvittavasta henkilöstön vähentämisestä tai muusta tavasta tavoitteen saavuttamiseksi sovita yhteistoimintaneuvotteluissa, tarvittavat toimenpiteet aloitetaan aikaisintaan, kun neuvottelut päättyvät alkuvuoden 2020 aikana.


Lisätietoja:
Merja Hokkanen, henkilöstöjohtaja, p. 040 139 0386Share