Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 12.2.2020

Julkaistu: 13.2.2020 8:00
Päivitetty: 13.2.2020 8:30
​HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 12.2.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Pentti Peltonen.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen yt-tilannekatsausta käsitellään lisäesityslistan asiat.

3. Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä

Päätösesitys: Hallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii Eksoten lakimies.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Päätösesitys: Hallitus päättää, että hallintojohtajalla, lakimiehellä, terveys- ja vanhustenpalvelujen
johtajalla, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalla, kehitysjohtajalla, kuntoutusjohtajalla,
talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Lisäksi johdon assistentti toimii hallituksen kokouksissa teknisenä sihteerinä. 

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron hallituksen puheenjohtajan tehtävästä Marja-Liisa Vesteriselle.

Päätös: Hyväksyttiin sillä korjauksella, että esityslistan ilmoitus-sana korvataan pyyntö-sanalla.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Valtuuston 27.2.2020 asialistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 27.2.2020 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Yhteistoimintaneuvottelut, tilannekatsaus

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen ja kokouksessa esitetyn alustavan tuloksen 2019 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

9. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistalla olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täsmennyksin.

10. Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa valtuustolle esityslistalla olevan vastauksen perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat 
 
Jarmo Pulli siunataan lauantaina 15.2.2020 klo 11.00 Lappeen kirkossa. Hallitus esittää syvän surunvalittelunsa Jarmo Pullin perheelle.

Share