Hus tuottaa Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Julkaistu: 8.1.2020 15:00
Päivitetty: 8.1.2020 14:08

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot yhdistettiin 31.12.2019 alkaen HUS Diagnostiikkakeskukseen. Kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen liittyminen HUSiin tuo Eksoten alueelle lisää osaamista, tehokkuutta ja toimintavarmuutta.

– Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että Eksote valitsi meidät kumppanikseen. Myös poliittiset päättäjät vakuuttuivat yhteistyön hyödyistä. Yhdistymisen myötä tulee diagnostiikkatoimintaan Eksotessa lisää osaamista ja tehokkuutta, toteaa diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Yhdistymisen uskotaan tuovan helpotusta myös erikoislääkäripulaan, kun takana ovat HUSin leveät hartiat.  

– Yhdistyminen tuo toimintavarmuutta, sillä muun muassa päivystysaikaiset palvelut voidaan turvata paremmin ja yksittäiset henkilöstön poissaolot tai kuormituksen vaihtelut eivät vaikuta voimakkaasti toimintaan, kertoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

– Henkilöstölle tarjoutuu uusia mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja tutkimustoimintaan yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä, sanoo Eksoten henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut säilyvät ennallaan

Yhdistyminen toteutettiin liikkeenluovutuksena siten, että toiminta jatkui keskeytyksettä ja henkilöstö siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen. Muutos ei vaikuta potilaisiin eikä tutkimuksiin lähettävien lääkäreiden toimintaan. Toimipisteet säilyvät entisellään. 

– Kun tietojärjestelmät saadaan yhtenäistettyä, potilaat voivat vapaammin valita tutkimuspaikkansa Eksoten ja HUSin alueella, toteaa diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Eksotella on seitsemän kuvantamisen ja 14 laboratorion toimipistettä yhdeksän kunnan alueella (Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari) ja lisäksi asiakkaita palvelee laboratorion kiertävä Malla-auto. 
 
Eksoten kuvantaminen käsittää radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot. Laboratoriotoiminta puolestaan kattaa näytteenottotoiminnan, kliinisen kemian, mikrobiologian ja patologian toiminnot.

Henkilöstön hyvinvointi keskiössä

Henkilöstön viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta Diagnostiikkakeskus on hyvä ja haluttu työpaikka.

– Kasvu ei ole mahdollista ilman osaavaa henkilökuntaa. Haluamme rekrytoida parhaat osaajat ja parantaa henkilöstön sitoutumista toiminnan pitkäjännitteiseen kehittämiseen, toteaa Lehtonen.

​​
HUSLAB ja HUS Kuvantaminen yhdistyivät 1. heinäkuuta 2019 HUSin toiseksi suurimmaksi tulosalueeksi, HUS Diagnostiikkakeskukseksi. HUS Diagnostiikkakeskus haluaa olla alan paras asiantuntija ja tuottaa potilasasiakkaille hyvän asiakaskokemuksen. 

HUS Diagnostiikkakeskus lukuina:
• noin 3000 työntekijää
• 24,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuodessa
• 1,8 miljoonaa kuvantamistutkimusta vuodessa
• 90 näytteenottopistettä
• 12 sairaalalaboratoriota
• 60 kuvantamisen toimipistettäShare