Johdon blogissa: Työhyvinvointi on avain menestyvään organisaatioon

Julkaistu: 25.5.2020 9:05
Päivitetty: 25.5.2020 9:06

Elämme haasteellisia aikoja nyt, ja vielä pitkän aikaa eteenpäin. Koronan mukanaan tuomat haasteet eivät tule päättymään lähitulevaisuudessa. Valtion, omistajakuntiemme ja sitä kautta myös Eksoten talous tulee olemaan todella tiukilla vuosia. Vastaava on tilanne myös muissa sairaanhoitopiireissä ja integroiduissa sote – kuntayhtymissä. 

Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen tulisi kiinnittää jatkuvasti huomiota. Työhyvinvoinnin tulisi olla osa päivittäistä tekemistä ja johtamista. Aivan erityisesti työhyvinvointiin tulee panostaa haasteellisina aikoina. Vain hyvinvoiva työyhteisö voi palvella asiakkaitaan ja potilaitaan menestyksellisesti ja samalla myös taloudellisesti.  

Työhyvinvoinnin, hyvän toimintakulttuurin ja siihen kuuluvien toimintatapojen rakentaminen edellyttää jokaisen työpaikan toimijan myönteistä ja määrätietoista panosta. Organisaation johdon tehtävänä on luoda tälle hyvät edellytykset ja suuntaviivat. 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on meidän kaikkien vastuulla


Kukaan ei voi ulkoistaa itseään työyhteisönsä hyvinvoinnista. Työhyvinvointi ei ole pelkästään työantajan järjestämää keilausta tai jääkiekon katsomista. Työssä viihtymiseen tarvitaan meidän kaikkien panosta − jokaisena työpäivänä. Hyvä ilmapiiri näkyy myös asiakkaille ja voi parhaimmillaan jopa tarttua heihin. Ilahduttavan usein saamme erittäin myönteistä palautetta asiakkailtamme.  

Parhaimmillaan työhyvinvointia edistetään osana koko organisaation kehittämistä. Tämän takia on tärkeää, että työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään Eksoten erilaisissa johtoryhmissä säännöllisesti huomiota. Työhyvinvointi ei missään nimessä ole vain HR –osaston asia. Jokainen Eksoten vastuualue vastaa työhyvinvoinnin edistämisestä ja kehittämisestä, johon HR voi antaa tukea ja hyviä käytännön työkaluja. 

Työhyvinvointiohjelma starttaa Eksotessa syksyllä 


Työhyvinvointiohjelma on yksi kolmesta toimenpideohjelmastamme, johon tulemme merkittävästi panostamaan. Heti alkusyksystä lanseeraamme ohjelman, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan henkilöstön jaksamiseen. On hyvä muistaa, ettei resurssien lisääminen ole ainoa ratkaisu, vaan meidän tulee jatkuvasti
  • miettiä uusia tapoja tehdä töitä
  • vähentää turhaa työtä
  • koettaa keskittyä siihen, miksi ja keitä varten täällä olemme. 

Toki meillä on myös resurssien kanssa haasteita. On tärkeää varmistaa, että Eksotella on maine hyvänä työpaikkana, jossa yhteistyö toimii, oikeudenmukaisuus on arkea ja työkaverit huomioidaan. Näin rekrytointikin on helpompaa.  

Ole aktiivinen


Työhyvinvointia kehitettäessä koko henkilöstön rooli on tärkeä. Henkilöstöä ja heidän edustajiaan on kuunneltava, sekä kannustettava jokaista osallistumaan kehittämistyöhön. Syksyllä aloitamme vahvan panostamisen työhyvinvoinnin edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. 

Ole mukana, kannusta, auta kaveria! Tehdään yhdessä Eksotesta erinomainen työyhteisö, jossa kaikki viihtyvät ja voivat näyttää parastaan!


Erinomaista tulevaa kesää!

Timo Saksela,

Eksoten toimitusjohtajaShare