Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset hammashoidossa

Julkaistu: 13.5.2020 11:00
Päivitetty: 13.5.2020 11:00
Eksoten hammashoidossa on toistaiseksi voitu hoitaa ainoastaan kiireellistä hoitoa ja sellaista puolikiireellistä hoitoa, jolla estetään tulehdusten akutisoituminen. Päiväpäivystyspalvelut ovat toimineet 1.4.2020 alkaen keskitetysti 5 hammashoitolassa, ja lopuissa 8 hammashoitolassa ei ole ollut vastaanottotoimintaa. Hammaslääkäripäivystys iltasin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä toimii toistaiseksi ajanvarauksella Lappeenrannan keskushammashoitolassa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Potilaisiin on otettu yhteyttä ja annetut kiireettömät hammashoitoajat (tarkastukset, hammaskiven poistot, ei-syvien reikien paikkaukset) on jouduttu perumaan. Näin on toimittu valtakunnallisesti kaikissa julkisissa hammashoidon yksiköissä. Syynä hammashoidon kiireettömien palveluiden alasajoon valtakunnallisesti on se, että hammashoidon toimenpiteissä muodostuu ilmaan aerosoleja sekä suun eritteiden roiskeita. Aerosoleja muodostuu ilmaan esimerkiksi hampaita poratessa sekä hammaskivenpoistolaitetta käytettäessä. 


Potilasturvallisuuden varmistaminen vastaanotoilla

Noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Eksoten päätöksiä hoitolinjauksista ja ohjeita vastaanottohygienian suhteen.  Henkilöstömme on suojautunut suojakäsinein, kirurgisella suu-nenäsuojalla, suojalaseilla tai visiirillä. Potilaita pyydetään vastaanotolla ennen toimenpidettä aivan pieniä lapsia lukuun ottamatta huuhtomaan suunsa suuhuuhteella. Potilaiden vastaanottoajat ovat tällä hetkellä huomattavasti pidempiä, koska emme käytä aerosoleja tuottavia laitteita. Aikuisten kiireelliset toimenpiteet teemme kofferdam-suojassa aina kun se on mahdollista. Näillä erityistoimenpiteillä vastaanottokäynnit ovat potilaille ja henkilöstölle turvallisia.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi jokaisen ajanvarauksen yhteydessä tehdään potilaalle myös terveysriskien arviointi. Ennen vastaanotolle tuloa ja vastaanottokäynnin jälkeen, tulee käyttää käsidesiä. Mikäli joudut odottamaan, pidä 2 metrin turvaväli toisiin potilaisiin. Voit myös halutessasi odottaa vuoroasi ulkona, josta henkilökuntamme hakee sinut vastaanotolle. 


Kiireettömän hoidon käynnistämisestä

Kunnissa odotetaan lähipäivinä ilmestyvää STM:n ohjeistusta kiireettömästä hammashoidosta. Kiireetöntä hammashoitoa tulee käynnistää vaiheittain ja koronainfektiotilannetta koko ajan huomioiden. Eksotessa olemme saaneet luvan käynnistää kesän aikana lasten ja nuorten kiireetöntä hammashoitoa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärivastaanottoja sekä lasten ja nuorten kiireettömiä hoitoa aloitetaan vaiheittain touko-kesäkuussa. Otamme yhteyttä ajan antamiseksi, koska myös lapsille ja nuorille tulee tehdä terveysriskien arviointi ennen vastaanottokäyntiä. Noudatamme riskiluokituksessa Lastenlääkäriyhdistyksen ohjetta. 

Työskentelemme potilas- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tämä tarkoittaa, että aerosolivapaata työskentelyä on toistaiseksi jatkettava. Aerosolivapaa työskentely vaatii huomattavasti pidemmät potilasajat kuin normaalityöskentely. Potilaiden väliin on jäätävä riittävä aika vastaanottohuoneiden huolelliselle puhdistamiselle. Lasten ja nuorten vaiheittain hoitojen aloittaminen tarkoittaa, että kesälle jo varattuina olleita aikuisten kiireettömiä aikoja joudutaan perumaan. 

Jatkossa aikuisista kiireettömään hoitoon ensisijaisesti tullaan ottamaan ne aikuiset, joilla on sellaisia yleissairauksia, joiden vuoksi suun ja leukojen alueella ei saa olla tulehduksia tai joilla on todettu suuri riski sairastua suusairauksiin. Aikuistenkin kiireetöntä hoitoaikaa annettaessa tulee arvioida lisäksi kuuluuko kyseinen aikuinen vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin, mikä puolestaan vaikuttaa hoitopaikkaan ja ajankohtaan.

Kiireettömän hammashoidon käynnistäminen on tehtävä vaiheittain turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja potilaskohtaisesti harkiten. Tämä merkitsee, ettei kiireettömän hammashoidon osalta olla vielä takaisin ns. normaalitilanteessa. Tärkeintä on noudattaa hammashoitolasta annettuja omahoidon ohjeita. 


Share