Nuoret ansaitsevat kehittyä ilman alkoholin haittoja

Julkaistu: 15.12.2020 16:00
Päivitetty: 15.12.2020 15:37
​​Nuoruus ja murrosikä voivat näyttäytyä kotoa ja vanhemmista irtautumisen sekä kokeilujen aikana. Nuoren ihmisen rajojen hakua ja kokeiluja voi tapahtua myös päihteillä. Vanhemmat asettavat usein nuorelle selkeät rajat: Tupakan ja alkoholin käyttöä ei alaikäiselle sallita. Nuoren ei aina ole helppo vanhempien rajoituksia hyväksyä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että vanhempien kielteinen suhtautuminen nuoren päihteidenkäyttöön on tutkimusten mukaan päihteiltä suojaava tekijä. 

Tietoa päihteistä ja niiden vaaroista on saatavilla runsaasti
Jokainen asiasta kiinnostunut löytää helposti verkosta googlaamalla aihetta käsitteleviä sivustoja. Aikuisten tehtävä on jutella nuorten kanssa päihteistä sekä toimia peilinä eri näkökulmille asioista. Päihteet ja niiden hyödyt ja haitat eivät ole yksinkertainen asia. Kaveripiiristä saa myös tietoa – mutta usein vain yhdeltä kannalta.  

Päihteet jättävät aina jäljen kasvavan nuoren aivoihin
Vaikka maltillinen ja harvakseltaan tapahtuva alkoholinkäyttö aikuisena on suhteellisen haitatonta, nuorena siitä on aina haittaa. Kehittymissä oleviin aivoihin jää helposti muistijälkiä päihteistä ja riippuvuus kehittyy muovautuviin aivoihin herkemmin. Alkoholi on samalla tavalla haitallista sekä miedon juoman että vahvan viinan muodossa. 

Kuluvan vuoden aikana eteläkarjalaisten nuorten päihdekokeilut ovat tapahtuneet silmiin pistävän usein vahvalla viinalla. Viina on täysikasvuiselle ihmisellekin myrkkyä, saati kasvavassa iässä olevalle nuorelle. Viinaa juodaan helposti liikaa ja päihdytään vaarallisen paljon. 

Älä hanki alkoholia alaikäisille!
Alkoholin myyntiä ja anniskelua säädetään alkoholilailla. Alaikäisellä ei saa olla hallussaan alkoholia, ja alkoholin välittäminen alaikäiselle on aina rikos. 

Etelä-Karjalan yläkoulussa vuonna 2019 tehdyssä hyvinvointikyselyissä nuoret vastasivat saavansa alkoholia täysi-ikäiseltä henkilöltä, joka pyynnöstä hakee alkoholia. Noin joka kymmenes kertoi saaneensa alkoholia vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan. 

Ei välitetä viinaa keskenkasvuisille – EVVK
- Miksi nuori pitäisi totuttaa alkoholinkäyttöön jo nuoresta pitäen? Riski riippuvuuden synnylle kasvaa, aivojen toiminnot kuten muisti ja oppimiskyky voivat heikentyä pysyvästi, sanoo Eksoten ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sanna Ahtiainen. - Kasvavat aivot ovat herkkiä saamaan muistijälkiä haitallisista asioista. Nuoret ansaitsevat saada kasvaa ja kehittyä rauhassa ilman haittaavia aineita. Pidetään huolta meidän nuorista ja todetaan asiasta yhdessä EVVK – ei välitetä viinaa keskenkasvuisille. Share