Sairaalaan ja asumisyksiköihin uudet ohjeet vierailijoille

Julkaistu: 22.6.2020 15:00
Päivitetty: 23.6.2020 15:36
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on lieventänyt vierailuja koskevia ohjeitaan. Jatkossa lähiomaiset saavat vierailla Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja muilla vuodeosastoilla. Ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä suositellaan vierailuja ulkona, mutta poikkeustapauksessa tietyin järjestelyin vierailu lähiomaisille on sallittu myös yksiköissä. Vierailukielto yksiköihin asetettiin maaliskuussa koronaepidemian vuoksi. Eksoten alueella ei ole todettu uusia tartuntoja 25.5.2020 jälkeen, mutta pandemia jatkuu.

Sairaalavierailut (Etelä-Karjalan keskussairaala ja perusterveydenhuollon vuodeosastot)
Vierailut ovat epidemiatilanteesta johtuen vain lähiomaisille. Osastoilla ja muissa Eksoten tiloissa vierailijoita ohjataan kylteillä ja he saavat kirurgisen suu-nenäsuojan.

Eksotelta toivotaan, että hyväkuntoisten, pian kotiutuvien, potilaiden osalta suosittaisiin ensisijaisesti etäyhteydenottoa. Potilaalle voi soittaa tämän omaan puhelimeen tai ottaa yhteyttä mobiililaitteella. Videopuhelut ovat sallittuja ja suositeltuja.

Tapaamista ehdotetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona. Muutoin vierailu tehdään potilaan omassa huoneessa. Sairaalan muissa tiloissa ei saa liikkua ja kanttiinissa vierailujen aikana käyminen ei ole sallittua.

Vierailijan tulee aina pitää kahden metrin turvaväli muihin potilaisiin tai vierailijoihin.


Päivystykseen ei vierailijoita

Päivystyksen tilamme Etelä-Karjalan keskussairaalassa ovat edelleen kahteen osaan jaettuina koronavirusepidemian vuoksi ja emme pysty vierailijoiden suhteen noudattamaan turvavälejä. Tästä syystä vierailijoita ei voida ottaa päivystyksessä vastaan.

Saattajat pääsee päivystyksessä vastaanottavaa hoitajaa pidemmälle vain, mikäli saattaja on päivystyksessä potilaan kannalta tarpeellinen esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja.Ympärivuorokautiset asumisyksiköt

Eksoten ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä suositellaan ulkovierailuja. Vierailujen aikana tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kahden metrin turvaväliä. Kahden metrin turvavälistä voidaan tarvittaessa joustaa, jos ulkoiluttajalla on suu-nenäsuojus. 

Jos asumisyksikössä asiakkaalla on käytössään yhden hengen huone, voidaan vierailu toteuttaa yksiköstä annettavan kirurgisen suu-nenäsuojan kanssa myös asiakkaan huoneessa. Muutoin vierailija ohjataan yksikön muuhun tilaan. Vierailijoita voi asumisyksikköön tulla enintään kaksi kerrallaan. Vierailuista tulee sopia ennalta yksikön kanssa.


Saavu vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja turvavälistä

Vierailijat eivät saa tulla Eksoten yksiköihin sairaana.

Kaikilta vierailijoilta vaaditaan hyvää käsihygieniaa sekä yksiköihin sisään tuleville annetaan vierailun yhteydessä kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailijoiden tulee käyttää aina ensin käsihuuhdetta ja asettaa vasta sitten kirurginen suu-nenäsuojain kasvoille. Käsihuuhdetta tulee käyttää myös pois lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.​


Share