Lääketieteen opiskelijoiden on hyvä tulla Etelä-Karjalaan

Julkaistu: 8.2.2021 14:40
Päivitetty: 8.2.2021 14:48

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri menestyi mukavasti Nuori Lääkäri -yhdistyksen viime vuonna teettämässä koulutuspaikkakyselyssä. Eksoten terveysasemat saivat tähdissä arvosanan 4/5 ja NPS -luvun 50*. Etelä-Karjalan keskussairaalan konservatiivinen puoli sai niin ikään 4/5 tähteä ja NPS-luvuksi muodostui 60​. 

Myös Medisiinariliitto nosti Armilan terveysaseman yhdeksi kandiystävällisimmistä terveyskeskuksista Suomessa. Armilan terveysasema oli 29 kunniamaininnan saaneen terveyskeskuksen joukossa. Medisinaariliitto lanseerasi vuonna 2020 ”Vuoden Kandiystävällisin Terveyskeskus”-projektin, jonka tarkoituksena on kartoittaa terveyskeskuksia, joissa seuraava kriteeristö toteutuu:

  1. Hyvä perehdytys
  2. Kandidaatille sopiva työmäärä
  3. Hyvin järjestetty seniorituki
  4. Kandidaatit kokivat olevansa osa työyhteisöä ja heidän jaksamistaan tuettiin
  5. Palautteen saaminen

Eksotessa panostetaan nuorten lääkäreiden henkilökohtaiseen ohjaukseen


Sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevilla lääkäreillä että erikoistuvilla lääkäreillä on etukäteen sovitut ohjaustunnit viikoittain oman kouluttajansa kanssa. Yek-lääkäreillä työjakson tavoitteet määritellään yek-jakson aloituskeskustelussa, ja erikoistuvilla henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on tukea lääkärin ammatillista kasvua, henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden.

Kuva yek koulutuksesta vuonna 2020 eksote
Terveyskeskuksessamme on joka torstaiaamu kello 8.00 - 9.15 avoterveydenhuollon lääkäreiden aamumeeting, jossa käsitellään avoterveydenhuollolle hyödyllisiä kliinisiä aiheita. Osa aiheista on yek-lääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden valmistelemia esityksiä, ja osa muita aiheita tai yhteistyöpalavereja.


* Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 0–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. NPS-kysymyksen perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan.Share