Millaiset verkkosivumme ovat ja miten niitä voitaisiin kehittää - vastaathan kyselyyn 6.8.2021 mennessä

Julkaistu: 30.6.2021 10:30
Päivitetty: 30.6.2021 10:24

Kyselyssä kartoitetaan Eksoten asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä sähköisiin palveluihin  kohdistuvia tarpeita niiden saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Tavoitteena on kehittää palveluiden näkyvyyttä Eksoten verkkosivuilla ja helpottaa asiakkaita löytämään tarvitsemansa palvelut.

Kysely toteutetaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeella ei kysytä vastaajan henkilötietoja tai tietoja, joiden avulla vastaaja voitaisiin tunnistaa. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/Eksoteasiakaskysely

Kyselyyn voi vastata 6.8.2021 saakka.

Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja vastaamisen voi keskeyttää koska tahansa syytä ilmoittamatta. Vastaukset analysoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Tietoja ei anneta ulkopuolisille henkilöille. Vastauksia säilytetään ja niitä hyödynnetään enintään vuoden ajan.

Kiitos osallistumisestasi! 

Kyselyn toteuttaa Eksote yhdessä LAB ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Minna Lignell
Operatiivinen päällikkö
p. 040 127 4283
minna.lignell@eksote.fi

Minna Helle
Viestintäpäällikkö
p. 040 146 3293
minna.helle@eksote.fi

Lab – ammattikorkeakoulu

Pirjo Tuusjärvi
TKI asiantuntija
p. 044 708 0309
pirjo.tuusjarvi@lab.fiShare