Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Keräätkö sinäkin ilometrejä?

Julkaistu: 5.2.2021 11:35
Päivitetty: 5.2.2021 11:46

​​
Eksotessa ihminen on keskiössä: teemme työtämme ihmisille ja ihmiset tekevät työt, vaikka robotti juuri oikeissa kohdissa auttaakin. Ihmisläheinen toiminta näkyy palvelukokemuksessa. Miten me aidosti kohtaamme ihmisen ja autamme häntä? Miten me kohtelemme toisiamme, ja miten me välitämme omasta hyvinvoinnistamme?

Kun puhumme palvelukokemuksesta, tarkoitamme tunnekokemusta. Haluamme, että asiointi on helppoa ja sujuvaa, että voimme luottaa organisaation toimintaan ja ammattilaisen osaamiseen, että tulemme kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Tuo tarve korostuu, mitä konstikkaampi on ongelma. Se, miten asiakkaana koen kohtaamisen, vaikuttaa palveluun sitoutumiseen ja hoidon tuloksellisuuteen.

Myötätunto on hyvin dynaaminen voima, jossa on vahva energia. Sote-ammattilaisen myönteiset tunteet sekä aito kiinnostus ja toisesta välittäminen vaikuttavat niin palvelu- kuin henkilöstökokemukseen positiivisesti. Osaava ja myötätuntoinen sote-keskus on paljon houkuttelevampi työpaikka kuin vain osaava sote-keskus.

Henkilöstökokemus syntyy työarjessa, jossa palvelu ja työ asiakkaalle tehdään. Työarkea parantamalla työtyytyväisyys kohenee, lojaliteettia pääsee syntymään ja osallistuminen kehittämiseen lisääntyy. Syntyy arvoa sekä asiakkaalle että organisaatiolle. Sanoisin, että työpaikoilla tunteiden määrätietoinen johtaminen ja korkea tunneäly ovat menestystekijöitä, sillä niillä on vahva yhteys ajatteluun ja tekoihin.

Yhteinen tulevaisuus rakennetaan ihmiskeskeisesti

Sujuvat ja tarpeisiin vastaavat sote-palvelut kehitetään palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti, yhdessä, palvelupolku kerrallaan. Onhan Eksote olemassa asiakasta varten, terveyttä ja hyvinvointia varten.

Soten uudistamisessa parannamme ihmisten peruspalveluja ja siirrämme painopistettä ehkäisevään työhön. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden vastuulle. Kehitämme Etelä-Karjalaan sote-keskuksen, josta ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus saada oikeanlaista apua varhaisessa vaiheessa ja kokonaisvaltaisesti, jotta pienistä ongelmista ei kasvaisi suuria, ja vältyttäisiin vaativilta erityispalveluilta. Ennakoiva työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on parasta huolenpitoa ja välittämistä.

Osallisuus lisää hyvinvointia

Elämme asiakkaan aikakautta. Ne organisaatiot pärjäävät, jotka oikeasti ja syvällisesti ymmärtävät asiakkaiden tarpeita. On syntynyt uusia tehtäviä, joihin palkataan asiakasymmärrysjohtajia ja -asiantuntijoita. Kyllä, myös julkiselle sektorille.

Yhteiskehittämisessä palveluiden käyttäjä on mukana kehittämistyössä alusta asti, aidosti ja tasa-arvoisena palvelutuottajan kanssa. Joka osaa hyödyntää empatiataitojaan, pystyy muodostamaan yhteyden toisiin ihmisiin. Se mahdollistaa aidon osallisuuden ja sen avulla voimme selvittää, mitä palvelunkäyttäjät oikeasti tarvitsevat, ja minkälaisia ongelmia he palveluissa kohtaavat. Yhteiskehittäminen paitsi sitouttaa, lisää vuorovaikutusta ja tietoa myös auttaa tunnistamaan osallistujan omat mahdollisuudet hyvinvointinsa ja terveytensä tukemisessa.

Sotessa tarvitsemme luovaa johtajuutta ja muotoiluajattelua monimutkaisten palveluiden yksinkertaistamiseen ja sujuvoittamiseen. Yksinkertaisuus on kirjattu Eksoten strategiseksi toimintaperiaatteeksikin ihmisen ja rohkeuden rinnalle!

Uudet mahdollisuudet löytyvät arjen havainnoinnista, toiminnallisesta asiakasosallisuudesta, vuorovaikutuksen paremmasta ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä innovoinnissa. Tässä työssä muotoilijan tehtäväkuvaan on leivottu sisään empatia, intuitiivisuus ja rohkeus.

Offline on nykypäivän luksusta

Omat aivomyrskyni laantuvat luontoympäristössä: metsässä, rannoilla ja puutarhatöissä. Nautin kasvien ja eläimien tarkkailusta ja luonnossa liikkumisesta. Voin pysähtyä itseeni tai haastaa itseäni, olla valpas ja tietämätön, vahvistua ja viisastua omassa tahdissani. Ilometrit karttuvat, huolet hälvenevät ja kroppa kiittää. Siinä hommassa en tarvitse mittareita, älypuhelimia enkä muitakaan härpäkkeitä. Olen omalla kohdallani oivaltanut, että offline ja läsnäolon taito yleensäkin ovat tavoiteltavaa luksusta ja hyvinvoinnin lähde.

Mitkä ovat sinun keinosi itsestäsi huolehtimiseen? Mikä arjessa tai ympäristössä estää tai lisää hyvinvointia? Minkälainen olisi kannustava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelu? Mistä voimaannut? Keräätkö sinäkin ilometrejä? Palaamme näihin ja moniin muihin kysymyksiin, kun rakennamme yhdessä tulevaisuuden sote-keskusta Etelä-Karjalaan.

Heini Hyvärinen
Hyvinvointimuotoilija
Tulevaisuuden sote-keskus Etelä-Karjalassa


(
Kuva Heini Hyvärinen. Lappeenrannan arboretum tammikuussa 2021.)Share