Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Koulujen päihdekasvatusta toteutetaan yhteistyössä

Julkaistu: 31.5.2021 10:30
Päivitetty: 31.5.2021 10:30

Viimeinen reilun vuoden ajanjakso on ollut meille kaikille poikkeuksellista aikaa. Korona on vaikuttanut erityisesti nuorten elämään. Koulua on käyty etänä, harrastukset ovat olleet tauolla, nuorisotilat kiinni ja kaveriporukan kanssa ei ole saanut kokoontua. 

Nuoruuteen kuuluu tarve saada viettää aikaa kavereiden kanssa ja kuulua ryhmään

Nuoret kokoontuvat. Ja nyt poikkeusolojen aikana nuoret ovat kokoontuneet paikkoihin, joissa ei ole ollut aikuisia paikalla. Tämä on saattanut lisätä mahdollisuuksia esimerkiksi päihdekokeiluille. Koulujen mentyä kiinni totutun mukaista yläkouluille tarjottua päihdekasvatustyötä ei ole voitu toteuttaa, vaikka päihdekasvatustyö on entistä keskeisemmässä roolissa. 

Peruskoulujen päihdekasvatuksessa vuorovaikutus on keskeistä

Perinteisesti Etelä-Karjalassa peruskoulujen päihdekasvatusta on toteutettu joko koulun henkilökunnan tai ulkopuolisen luennoitsijan pitämillä luokkakohtaisilla päihdekasvatustunneilla. Vuorovaikutus ja keskustelu ovat olleet keskeisiä elementtejä tuntien sisällössä.

Kaiken muun etäilyn ohella myös päihdekasvatuksen toteuttaminen piti muuttaa etänä tapahtuvaksi. Aikaa muutoksen valmistelulle oli vähän ja alkuun ajatuskin tuntui mahdottomalle. Miten saada luokka keskustelemaan ja pitää oppitunti riittävän vuorovaikutuksellisena, kun näet oppilaat vain pienestä ruudusta, etkä näe reaktioita tai pääse tarttumaan sanattomiin viesteihin?

Opettajan ja Eksoten asiantuntijan aktiivisella yhteistyöllä toteutus onnistuu etäyhteyksin

Löysimme ratkaisun yhdessä opettajien kanssa. Etäyhteyksin voi yhtä lailla toteuttaa päihdekasvatustunteja, kun luokan opettaja toimii aktiivisena yhteistyökumppanina. Opettaja pitää luokassa huolen keskustelusta ja voi tarttua oppilaiden esille nostamiin asioihin. Luennoitsija toimii asiantuntijana ja osallistuu keskusteluun etäyhteyden toisessa päässä. Eksoten asiantuntijan ja koulun opettajan aktiivisella yhteistyöllä tunnista voidaan saada hyvin keskusteleva kokonaisuus. 

Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tiimi on sopinut Etelä-Karjalan kuntien kanssa, että yläkoulujen päihdekasvatus toteutetaan vuonna 2021 videon muodossa. Videon sisällössä näkyy ja kuuluu tiiviisti yhdeksi HYTE-työn kärjeksi valittu teema - mielen hyvinvointi. Kulkevathan päihteet ja mielenterveys pitkälti käsi kädessä.

Edessä on uusi haaste, koska videolla puhuva Eksoten asiantuntija ei pääse vuoropuheluun nuorten kanssa, kuten ennen. Opettajan, tai muun koulun aikuisen, rooli tulevilla päihdekasvatustunneilla korostuu entisestään. Tunneilla tapahtuvissa keskustelussa voidaan tiedon jakamisen lisäksi vaikuttaa nuorten asenteisiin. 

Vaikka toteuttamistapa on muuttunut, mistään ei olla jääty paitsi. Yhdessä tästäkin hyvä tulee.

Sanna Ahtiainen
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Eksotessa​


Share