Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Lähdetkö kanssani aikamatkalle?

Julkaistu: 15.6.2021 10:50
Päivitetty: 15.6.2021 10:50

On marraskuun alku vuonna 2023, Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke on juuri päättynyt. Miten Etelä-Karjalasta on tullut ikäystävällisempi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana? 

Olen päässyt osallistumaan oman kuntani ikäihmisten vaikuttamispäiviin. Vaikuttamispäivissä olen jakanut ajatuksiani meidän ikäihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista kuntani päättäjien, Eksoten ja muiden kuntani toimijoiden kesken. Koen, että minun ja muiden ikäihmisten ajatuksista on kiinnostuttu ja meidät nähdään aiempaa paremmin osallisina, voimavarana ja aktiivisina toimijoina alueellamme.  
 
Naapurini Marja voitti ikäihmisten vaikuttamispäivän arvonnasta digilaitteen. Digilaitteita oli lahjoitettu Ikäihmisten vaikuttamispäiviin arvottavaksi. Marjan innostamana minäkin hankin oman tabletin. Sain apua tabletin ja sähköisten palveluiden käyttöön kunnan digituesta ja vapaaehtoiselta digitukineuvojalta. Voin osallistua Arjen olohuoneen etäkahveihin, digijumppaan ja liikuntaneuvontaan kotoa käsin sekä Voimaa vanhuuteen -kuntosaliryhmään. Saan myös kansansairauteni omahoitoon tietoa ja tukea Eksoten verkkopalveluista. Erityisen mukavaa on se, että voin tabletin avulla soittaa kuvapuheluita muualla asuville läheisilleni ja ystävilleni.   
 
Entinen työtoverini Asko kuuluu kuntamme vanhusneuvostoon. Asko on kertonut, että vanhusneuvostojen jäsenille järjestetyissä työpajoissa on saatu lisää tietoa kunnan toimintatavoista ja päätöksenteosta. Se on auttanut vanhusneuvoston työskentelyssä. Askon mukaan eri kuntien vanhusneuvostojen edustajat ovat olleet mukana tekemässä ikäystävällistä Etelä-Karjalaa ohjausryhmässä, Ikäverkostossa ja verkostojohtamisen koulutuksessa. Näissä kohtaamisissa kumppanuutta, luottamusta ja yhteistyötä on parannettu eri toimijoiden kesken. Asko kertoo, että Ikäystävällinen-toimintamalli on syntynyt maakuntaan ja sen toiminta jatkuu, yhdessä ja yhteistyössä ikääntyneiden kuntalaisten ja muiden alueen toimijoiden kesken.  
 
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen päätyttyä minä toivon, että minut kohdataan edelleen yksilönä, oman elämäni asiantuntijana ja yhteisöäni vahvistavana jäsenenä, ikääntyvänä aikuisena.  
 
Ystävällisin terveisin Martta, 83. ​


Sari Hokkanen 
Eksoten projektipäällikkö, Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke 


Share