Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Mielenterveys kuuluu kaikille

Julkaistu: 24.5.2021 13:45
Päivitetty: 24.5.2021 13:46
WHO:n (2001) määritelmän mukaan ”mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä sekä kohtaamaan ja selviytymään elämään kuuluvien normaalien haasteiden kanssa sekä kykenee työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan”.

Lähes jokainen meistä kohtaa jossain vaiheessa elämää mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Se on osa elämää. Hyvä mielenterveys on hyvinvoinnin perusta. Hyvä mielenterveys lisää elämänlaatua ja edistää hyvinvointia. 

Mistä on hyvä mieli tehty? 

Mielen hyvinvointiin vaikuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi: psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Merkittävimmät mielen hyvinvointia tukevat osa-alueet ovat ravitsemus, liikunta ja uni. 

Mielen hyvinvoinnin eteen voi tehdä paljon itse esimerkiksi edistämällä terveitä elämäntapoja: fyysisellä aktiivisuudella ja säännöllisellä liikunnalla, terveellä ruokavaliolla, riittävällä levolla ja unella. Myös sosiaaliset suhteet, kuten ihmissuhteet, osallisuus ja mielekäs tekeminen ovat tärkeitä tekijöitä mielen hyvinvoinnille. 

Viimeinen vuosi on muuttanut ja kaventanut meidän arkeamme. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhdessä olo sekä harrastukset ovat vähentyneet huomattavasti.  Samalla luontoarvojen merkitys on korostunut. Iloa on voinut löytää pienistä asioista, kuten uusien lenkkipolkujen löytämisestä, käsitöistä tai puutarhanhoidosta.

Eksoten terveyttä edistävässä ja ennalta ehkäisevässä työssä mielen hyvinvoinnin huomiointi on avainasemassa. Äskettäin käynnistynyt Hyvä Mieli -hanke on yksi kansallisen Mielenterveysstrategian (vuosille 2020–2030) toimeenpanon hankkeista. Eksote toteuttaa hanketta yhteistyössä Etelä-Karjalan Mieli ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on mielen hyvinvoinnin tietoisuuden ja osaamisen lisääminen sekä vahvistaminen.  

Hyvä mieli, mielenterveys- ja päihdeasiat kuuluvat kaikille!


Tuija Ylitörmänen
Eksoten projektipäällikkö, Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 2020–2022


Share