Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Myötätunnolla voi auttaa muita, mutta myös itseään

Julkaistu: 12.4.2021 12:20
Päivitetty: 12.4.2021 12:22


Myötätuntoinen ihmine
n on avoin ja tunnistaa toisten ja omat tunteensa sekä osaa tulkita niitä. Hän ei koe toisia kohdatessaan kilpailua tai kateutta vaan pystyy asettumaan toisen rinnalle. Hän pystyy olemaan aidosti läsnä ja osaa kuunnella. Myötätunto herättää halua auttaa toista ja myös lohduttaa. Näitä taitoja tarvitaan läpi elämän ja toisilla se on jo syntymälahja.

​Mitä minulle on merkinnyt myötätuntoajattelu?

Se on ollut uuden näkökulman opettelemista, itsemyötätunnon löytämistä. Se on lisännyt armollisuutta itseään kohtaan erilaisten vaatimusten suhteen sekä itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on. Se on ollut omien pelkojen kohtaamista ja niiden nimeämistä. Ei pakenemista, vaan niiden kohtaamista ja sitten pois laskemista. Olen usein näitä pohtiessani muistuttanut itseäni siitä, mitä sanoisin toiselle apua tarvitsevalle, hädässä tai huolestuneena olevalle ystävälle. Miten puhuisin hänelle? Mitä sanoja hänelle sanoisin? Niitä lohdutuksen sanoja haluaisin itsekin kuulla, joten miksi en sanoisi niitä myös itselleni? Kaikki on hyvin, pärjäät kyllä. Sinusta pidetään huolta, et ole yksin.

Myötätuntotaitoja tarvitaan elämässä eri tilanteissa. Ei ole häpeällistä olla myötätuntoinen. Maailma olisi parempi paikka, jos myötätuntoisia olisi enemmän. Nyt etenkin koronan aikana on moni meistä työikäisistä elänyt epävarmuudessa töiden jatkumisesta, työtehtävien muuttumisesta ja omasta jaksamisesta. Korona ei ole pelkästään tuonut huolia yllemme, vaan myös herättänyt meissä halun auttaa toisia heikommassa asemassa olevia.

Vapaaehtoistoimijoiden kuulumispuhelut auttavat vanhuksia

Itse toimin Eksotessa ikäihmisten parissa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja en voi olla muuta kuin ylpeä ja kiitollinen siitä kaikesta avusta ja ajasta, joita lukuisat vapaaehtoisemme ovat antaneet yksinäisyyttä kokeville vanhuksille. Nyt koronarajoitteiden takia emme ole voineet käydä kotona ystäväkäynneillä ja ulkoilutuksenkin olemme jättäneet odottamaan parempia aikoja. Sen sijaan vapaaehtoisemme ovat ryhtyneet juttukavereiksi ja soittavat avun ja tuen tarpeessa oleville vanhuksille säännöllisiä kuulumispuheluja. Joka viikko yli 80 yksinäistä vanhusta ympäri Eksotea saa kokea, että he eivät ole yksin ja heistä pidetään huolta!  

Kuulumispuhelut ovat todella toivottuja, sillä monen ikääntyneen arki on vaikeutunut verkostojen kaventumisen tai muiden toimintakykyä rajoittavien asioiden takia. Moni kertoo elämänsä pysähtyneen neljän seinän sisällä eivätkä uskalla tai pääse enää liikkeelle kodin ulkopuolelle. Näillä ystäväpuheluilla voimme edes hiukan auttaa heikommassa asemassa olevia eteläkarjalaisia ikääntyneitä selviytymään päivästä toiseen.

Eksoten vapaaehtoistoimintaan voi tulla mukaan kuka vaan, kenellä on halua ja aikaa auttaa. Vapaaehtoisten antama apu ja tuki on maksutonta sekä luottamuksellista. Vapaaehtoisten tekemä auttamistyö täydentää ammattilaisten antamia palveluita. 

Pidetään toisistamme huolta, myös etänä, olemalla vain ihminen toiselle ihmiselle. Siitähän tässä yksinkertaisimmillaan on kyse.  

Myötäterveisin,

Riia Karels
Eksoten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
riia.karels@eksote.fi / puh. 040 139 0366​


Share