Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi: Eloton sana ilman konkreettisia tekoja

Julkaistu: 22.3.2021 9:50
Päivitetty: 22.3.2021 10:03

Osallisuus.
Käsitteeseen ei ole voinut olla kukaan törmäämättä viime aikoina. Osallisuutta ei varsinaisesti näe omilla silmillään, mutta se tekee ihmisen näkyväksi sosiaalisissa tilanteissa. Osallisuus on yksilöllinen kokemus. Käsitteen tarkastelu onkin hyvä tehdä alkuun yksilöllisellä tasolla. 

Mitä osallisuus merkitsee minulle, ja miten koen osallisuutta? Osallisuudessahan on pohjimmiltaan kysymys tunteesta, ja tunteet syntyvät kokemuksista ja merkityksistä. Yleisesti ottaen ihmisille on tärkeää, että heidän tekemisellään on merkitystä. Esimerkiksi aivan arkinen tuttu juttu on avun anta​​minen toiselle. Tuntuu hyvältä, että sinulta kysytään neuvoa ja apua tai voit olla toisen tukena vain läsnä olemalla. Apua antaessaan pääsee kenties käyttämään niitä taitoja, joita voi hienosti vahvuudeksi nimetä ja voi viestiä avun saajalle sekä antajalle aitoa välittämisen tunnetta.

Osallisuus välittyy myös tunteena, joka syntyy omissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan yhteisöissä. Niissä osallisuus tulee yhteenkuulumisen, arvostuksen, tasavertaisuuden ja luottamuksen sekä vaikuttamisen mahdollisuuden tunteena. Ulkopuolisuuden tunne saa hämilleen ja toisinaan myös jopa vihaiseksi. Olla paikalla, mutta aivan kuin ei olisi ollut olemassakaan. Näitä kokemuksia meiltä kaikilta löytyy varmasti elämän varrelta.

Miten sitten, kun oma elämä ei tunnu olevan hallinnassa? Jonkinlainen hyvinvoinnin vaje hallitsee elämää. Ei saa tunnustusta mistään, eikä pääse näyttämään osaamistaan?  Usko omaan itseen ja koko yhteiskuntaan horjuu kuin huonosti kasattu korttitalo. Vajaus jollakin hyvinvointia ylläpitävällä alueella voi tarkoittaa osallisuuden vähentymistä ja syrjäytymisriskin lisääntymistä.

Syrjäytymisellä tarkoitetaan yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle jäämistä, joka on siis osallisuuden vastakohta. Useimmiten syrjäytymiseen liittyy myös sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä osattomuutta sekä eriarvoisuutta. Heikoksi koettu elämänlaatu voi myös lisätä osattomuuden kokemuksia. 

Miksi osallisuus on sitten niin tärkeää meille kaikille? Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tunnistaa omaan hyvinvointiin liittyvät tarpeet ja itsessämme oleva potentiaali. Osallisuutta edistämällä voidaan tutkitusti torjua köyhyyttä, huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Osallisuus ei siis ole erillinen ilmiö, vaan sillä on vahva yhteys hyvinvoinnin edistämiseen. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä ihmisten hyvinvoinnin vajeita ja syrjäytymistä vastaan.

Kenen vastuulla osallisuuden ylläpitäminen sitten oikeastaan loppujen lopuksi on? Yksilön? Yhteiskunnan? Minun mielestäni vastuu on meillä kaikilla hyvinvointivaltiossa elävillä ihmisillä. Jokainen voi pohtia, kuinka pääsee itse kokemaan osallisuutta, ja millä teoilla voi edistää muiden osallisuutta? Eksoten ammattilaiset sekä asiantuntijat ovat auttamassa ja tukemassa meitä, kun hyvinvointimme horjuu ja tarvitsemme apua. Apua on saatavilla.  

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa ihmisen tarpeet ovat keskiössä

Eksoten vammaispalveluissa käynnistyi syksyllä 2020 Ihmislähtöinen HB -hanke, joka on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetin järjestämistavasta. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu, kuten sote-uudistukseen yleensäkin, osallisuuden vahvistaminen.

Miten osallisuutta vahvistetaan henkilökohtaisen budjetoinnin avulla? Henkilökohtaisen budjetoinnin perusajatus on, että ihmiset itse tietävät parhaiten, mitkä asiat heille ovat tärkeitä ja millaista elämää he haluavat elää. Ihmisten annetaan itse suunnitella ja järjestää elämässään tarvitsemaansa tukea ja palveluja, koska tällöin ratkaisut todennäköisesti vastaavat paremmin henkilöiden tarpeisiin.

Ihmiset sitoutuvat paremmin tarjottuun apuun ja mahdolliseen muutokseen, kun pääsevät itse vaikuttamaan palveluiden suunnitteluun. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa vastuu ja valta on yhteistä. Osallisuus on eloton sana, jos se ei ole konkreettisia tekoja!

Terhi Määttä
Eksoten projektipäällikkö, Ihmislähtöinen HB


(Kuva somessa: Ilta-Pumpun vertaisohjaajat lautapelin äärellä.)


Share