Eksoten hallituksen päätökset 1.6.2016

Julkaistu: 2.6.2016 7:50
Päivitetty: 2.6.2016 7:56

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 1.6.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Poskiparta ja Pentti Salenius.

3. Valtuuston 15.6.2016 asialistan hyväksyminen


Lisättiin kokouksessa asialistalle asia:
Hallintosäännön muuttaminen, yksilöasioiden jaoston jäsenmäärä.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen Seurantaraporttia 4/2016 käsitellään Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen sekä lisälistan asia Hallintosäännön muuttaminen, yksilöasioiden jaoston jäsenmäärä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallintosäännön muuttaminen, yksilöasioiden jaoston jäsenmäärä


Hallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön 6 §:n 1 momentti muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Seurantaraportti 4/2016

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Tehyn esitys Eksoten paikallisen palkkausjärjestelmän TVA-tasojen euromäärien korottamiseksi


Kokouksessa muutettu päätösesitys: 
Hallitus päättää pyytää Tehyn esityksestä henkilöstöjaoston lausunnon ennen vastauksen antamista.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan ja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososen esitys Imatralle suunnitteilla olevista muutoksista.

Eksoten tukipalvelujen vahvistaminen


Hallitus keskusteli kokouksessaan muun muassa Imatran sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Eksotelle 1.1.2016 ja keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin eli K-sairaalan toteuttamisen vaikutuksista. 

Imatran toimintojen siirron vaikutus on vuonna arviolta 662 henkilötyövuotta. Eksoten toimintakuluissa Imatran sosiaali- ja perusterveydenhuollon osuus uutena toimintana tarkoittaa vuositasolla 14,9 prosentin (57,5 miljoonaa euroa) lisäystä. K-sairaalan rakentamiseen sisältyy paljon erilaisia laite- ja palveluhankintoja. Samalla sairaalaan on suunnitteilla isoja toiminnallisia muutoksia

Hallitus totesi, että kaikki muutokset yhdessä vaikuttavat siihen, että henkilöstöpalvelujen, hankintojen ja sisäisen valvonnan osaamista ja resursseja Eksotessa tulee vahvistaa.Share